Ενώ όλοι είμαστε λίγο πολύ εξοικειωμένοι με το τι ισχύει στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές οι Ευρωεκλογές πάντα είχαν κάτι το μυστήριο. Ποιο εκλογικό σύστημα ισχύει; Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος; Πρέπει να είσαι κάποιος διπλωμάτης για να πας στο Ευρωκοινοβούλιο; Μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να βάλει υποψηφιότητα; Πόσους ευρωβουλευτές εκλέγει η Ελλάδα; Είναι υποχρεωτικό να ψηφίσω; Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα προσπαθήσω να σας απαντήσω παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Το εκλογικόσύστημα

Το εκλογικό σύστημα για τις ευρωεκλογές είναι το Αντιπροσωπευτικό σύστημα δηλαδή αμιγώς αναλογικό εκλογικό σύστημα με λίστες. Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ψήφων που θα λάβουν στο σύνολο της επικράτειας. Οι έδρες κατανέμονται μόνο μεταξύ των συνδυασμών που θα ξεπεράσουν το 3% των εγκύρων ψήφων. Προσμετρούνται οι ψήφοι των ελλήνων ψηφοφόρων που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αριθμός Ευρωβουλευτών

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών που εκλέγονται από την Ελλάδα είναι 21

Κατανομή εδρών

Η κατανομή των εδρών γίνεται με το αναλογικό σύστημα. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Τα Πρωτοδικεία αποστέλλουν τα αποτελέσματα κάθε Περιφέρειας στο Υπουργείο. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή βασιζόμενη σε αυτά συντάσσει τον τελικό, συνολικό πίνακα των αποτελεσμάτων για όλη την επικράτεια και κατανέμει τις έδρες.

Εκλογικές Περιφέρειες

Στις ευρωεκλογές υπάρχει μόνο μια ενιαία εκλογική περιφέρεια

Όροι για να μπορεί να λάβει κάποιος μέρος στις ευρωεκλογές:

Στις ευρωεκλογές μόνο κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να προτείνουν υποψηφίους. Οι εκλογικές λίστες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν έως 21 υποψηφίους. Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων πρέπει να αναγράφουν όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, ιδιότητα και ακριβή διεύθυνση του προτεινομένου και να συνοδεύονται από έγγραφη αποδοχή και υπεύθυνη δήλωσή του.

Ποιοι δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα:

Κωλύματα Εκλογιμότητας: τα πρόσωπα κατέχοντα θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 (1) και (4) του Συντάγματος και τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι. Η διαδικασία παραίτησης από θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των εκλογικών νόμων.

Ασυμβίβαστα: Τα κάτωθι αξιώματα είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή:

 1. Οι θέσεις και τα αξιώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 57 του Συντάγματος,
 2. Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
 3. Τα αξιώματα που προβλέπονται στην Απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συγκεκριμένα :
 4. Μέλος της Ελληνικής Κυβέρνησης
 5. Δικαστής, Γενικός Εισαγγελέας ή Γραμματέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 6. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 7. Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
 8. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 9. Μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
 10. Μέλος των επιτροπών ή άλλων οργανισμών που έχουν συσταθεί βάσει των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με σκοπό τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων ή την μόνιμη άσκηση άμεσης διοικητικής υπηρεσίας.
 11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής ή του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 12. Εν ενεργεία υπάλληλος ή μέλος του προσωπικού των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή εξειδικευμένων οργανισμών που προσαρτώνται σε αυτές ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν:

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είναι από 18 ετών και πάνω οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν

Ποιός δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει:

Όποιος βρίσκεται σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπει ο ποινικός ή ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι:

Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα  όλοι οι πολίτες της ΕΕ που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν. Εκτός και αν εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο που αναφέραμε παραπάνω

Υποχρεωτική/Μη υποχρεωτική ψήφος (κυρώσεις;):

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Προς το παρόν δεν προβλέπονται κυρώσεις.

Ψηφοφορία πριν από την καθορισμένη ημερομηνία:

Οι Έλληνες ψηφοφόροι που κατοικούν ή βρίσκονται προσωρινά σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ψηφίζουν μια μέρα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ελλάδα.

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους:

Κάθε ψηφοφόρος είναι καταχωρισμένος στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που τηρεί το δημοτολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να είναι καταχωρισμένος μόνο σε ένα εκλογικό κατάλογο.

Τώρα νομίζω είναι απολύτως ξεκάθαρο το τι ισχύει και για τις ευρωεκλογές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αφορά όλους μας η σωστή αντιπροσώπευση της χώρας μας στην Ευρώπη. Αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την συμμετοχή και την κριτική ψήφο.Καλή ψήφο λοιπόν.