Σε φάση υλοποίησης εισέρχονται οι Μελέτες Αναλυτικής Καταγραφής και Αποτύπωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Εξαγωγής (Business Process Analysis) για τις εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου και κομπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ, από την Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για την διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου.

Πρόκειται για δύο από πέντε συνολικά μελέτες, οι οποίες αφορούν αντίστοιχες μεγάλες κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων, με τη συνεργασία των Εξαγωγικών Συνδέσμων της χώρας και κλαδικών οργανώσεων, με προοπτική να ολοκληρωθούν εντός τριμήνου.

Συγκεκριμένα, υπό το μικροσκόπιο των ειδικών ερευνητών, με τη συμμετοχή των εξαγωγικών επιχειρήσεων ανά κατηγορία προϊόντος, θα εξεταστεί όλο το φάσμα των εξαγωγικών διαδικασιών, που αφορά το εξωτερικό εμπόριο για τα παρακάτω προϊόντα, ανά αγορά ‐στόχο και μέσο μεταφοράς:

-Προϊόντα αλουμινίου/Αζερμπαϊτζάν/Φορτηγό

-Τυποποιημένο ελαιόλαδο/ΗΠΑ/Πλοίο

-Καλλυντικά/Ρωσία/Φορτηγό

-Κομπόστα ροδάκινο/ΗΠΑ/Πλοίο

-Μεταλλικοί σωλήνες (διττής χρήσης – dual use)/Κατάρ/Πλοίο

Κατά την εξέταση και καταγραφή όλων των προ ‐τελωνειακών, τελωνειακών και άλλων διαδικασιών, στη μελέτη θα συμπεριληφθούν και όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η κάθε εξαγωγική επιχείρηση, όπως η εγγραφή σε συγκεκριμένα μητρώα, επιμελητήρια, κλπ, όσον αφορά στη συγκεκριμένη εξαγωγική πράξη για τη συγκεκριμένη χώρα προορισμού και για το συγκεκριμένο προϊόν.

Επίσης θα εξεταστούν και θα καταγραφούν όλα εκείνα τα εχέγγυα, πιστοποιήσεις κλπ που κατά κοινή πρακτική ζητούνται από τους πελάτες έστω και αν αυτά δεν προβλέπονται από τυχόν οικείες διατάξεις (π.χ. πιστοποιήσεις, έγγραφα καταγωγής, άλλα πιστοποιητικά, κλπ).

Με τον τρόπο αυτό, θα προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις προς τη Δημόσια Διοίκηση για περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών, όπου αυτό απαιτείται και παράλληλα θα διαμορφωθούν χρηστικοί Οδηγοί Εξαγωγών, προς κάθε ενδιαφερόμενο, για κάθε ένα από τα παραπάνω προϊόντα, ανά χώρα ‐στόχο.

Για περισσότερα δείτε το 4ο Newsletter της ΕΣΕ το οποίο μπορείτε να το βρείτε στις ιστοσελίδες:

-Του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr/?p=6807)

-Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr)

-Της Τελωνειακής Διοίκησης – ICISNet (http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet)

-Του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (www.hepo.gr/)

-Του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (www.pse.gr/)

-Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (www.seve.gr/)

-Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (http://crete‐exporters.com/)

-Του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (www.sev.org.gr/online/index.aspx)

-Του EXPORTGATE.GR (https://www.exportgate.gr/communities/community/ese)

Πηγή: paseges.gr