Ξεκίνησε η διαδικασία Λήψης Προκαταβολής για τους Δικαιούχους του Προγράμματος: «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων”.

Δείτε περισσότερα στο epixeiro.gr.