Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε τους οριστικούς πίνακες ωφελούμενων και απορριπτέων γυναικών για τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς στα πλαίσια της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Περίοδος 2013-2014

paidikos_stathmos_espa1Μετά την οριστικοποίηση των συνολικών πρόσθετων πόρων που θα διατεθούν στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική τοποθέτηση παιδιών σε διαθέσιμες θέσεις με βάση τον πίνακα επιλαχουσών γυναικών

Οι εντολές τοποθέτησης των ωφελούμενων γυναικών, θα είναι διαθέσιμες στο site της ΕΕΤΑΑ έως την Παρασκευή 30/8/2013.

Οι ωφελούμενες γυναίκες θα πρέπει να τις αναζητήσουν, στη δομή όπου έχουν επιλεγεί, προκειμένου να εγγράψουν το ή τα παιδιά τους μέχρι και τις 13/9/2013.

Δείτε τα αποτελέσματα ανά νομό εδώ


Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για την Βέροια

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για την Νάουσα

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για την Αλεξάνδρεια


Επιλαχούσες γυναίκες για την Βέροια 

Επιλαχούσες γυναίκες για την Νάουσα 

Επιλαχούσες γυναίκες για την Αλεξάνδρεια