Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πιο συγκεκριμένα ο αναπληρωτής υπουργός, Μάξιμος Χαρακόπουλος παρέσχε αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις του ελληνικού ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού, τα τελευταία χρόνια.

01_olive_oilΌπως επισημαίνεται στην απάντηση “στο πλαίσιο των Καν. (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και 501/2008 της Επιτροπής σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην κοινοτική αγορά και στην αγορά τρίτων χωρών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, δίνοντας έμφαση στο ελαιόλαδο, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας, διεθνούς φήμης, κυρίως για την εξαιρετική του ποιότητα, που αποτελεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά.”

Σύμφωνα με τον κ. Χαρακόπουλο “έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα έξι προγράμματα για την προώθηση του ελληνικού ελαιόλαδου, προϋπολογισμού 15.361.866 €, ενώ είναι σε φάση υλοποίησης τρία προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15.000.000€, που αφορούν στην προώθηση ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδου. Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2012, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα του ΣΕΒΙΤΕΛ, συνολικού προϋπολογισμού 5.181.158 ευρώ, για την προώθηση του ελαιόλαδου σε χώρες όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία, η Κύπρος, η Βουλγαρία αλλά και η Ελλάδα. Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ΕΑΣ.

Οι χώρες στόχοι είναι, κυρίως, οι ΗΠΑ, η Βόρειος Αμερική, ο Καναδάς, η Κίνα, η Αυστραλία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Νορβηγία αλλά και η κοινοτική αγορά.

Αναφορικά με τις μεταβολές των πωλήσεων-εξαγωγών από τη χώρα μας, σε συνάρτηση με τα προαναφερθέντα προγράμματα προώθησης και προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, αξιολογούνται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένα των εξαγωγών των επιχειρήσεων, η στατιστική έρευνα συγκριτικών μεγεθών των εισαγωγών και της κατανάλωσης ελιαολάδου στις χώρες-στόχους, καθώς και των πωλήσεων στα σημεία πώλησης, η αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων των προγραμμάτων με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης αλλά και με ερωτηματολόγια στη διάρκεια των επιμέρους δράσεων.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεων Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), που μέσω του ΥΠΑΑΤ έχει υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή προτάσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προβολής του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου σε επιλεγμένες αγορές της ΕΕ και τρίτων χωρών και έχει υλοποιήσει από το 2006 έως σήμερα 6 αντίστοιχα προγράμματα, οι εξαγωγές του ελληνικού ελαιολάδου, συγκεντρωτικά, σημείωσαν αύξηση μεταξύ του 2007 και του 2012 κατά 10% και μεταβολή σε αξία από 262 εκ. € σε 289 εκ. €, ενώ σε όλες τις αγορές όπου πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής, σημειώθηκαν αυξήσεις από 5% έως και 35%.

Χαρακτηριστική περίπτωση η αγορά της Νορβηγίας, όπου μεταξύ των 16 καλύτερα πωληθέντων ελαιολάδων (best selling olive oils), τα ελαιόλαδα ΠΟΠ Καλαμάτα και ΠΟΠ Σητεία ελληνικής εταιρίας καταλαμβάνουν την 4η θέση.

Προς θετική κατεύθυνση κινήθηκαν και οι εξαγωγές των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒΙΤΕΛ προς τη Βόρειο Αμερική, σημειώνοντας μέσα στο 2010, μια σημαντική αύξηση της τάξης 7-15% σε όγκο πωλήσεων, ενώ η αύξηση της αξίας πωλήσεων ξεπέρασε το 5-13%. Τα ίδια θετικά αποτελέσματα συνεχίστηκαν και κατά το 2011, με αύξηση του όγκου +24% και αύξηση του τζίρου κατά 20% περίπου.

Αντίστοιχα, στην αγορά της Μεγ. Βρετανίας η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου σημείωσε αισθητή αύξηση την ίδια περίοδο, ενώ η δυναμική αύξησης των ελληνικών πωλήσεων συνεχίστηκε και κατά το 2012.

Οι εξαγωγές ελαιολάδου προς τη Γερμανία έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ελληνικά ελαιόλαδα συγκαταλέγονται μεταξύ των 20 πιο διαδεδομένων ελαιολάδων της συγκεκριμένης αγοράς.

Στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι γενικότερα η υποκατηγορία ελαιολάδου ήταν πτωτική, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις και στα μερίδια του ελληνικού ελαιολάδου.

Αυξήσεις πωλήσεων από μεγάλες εταιρείες καταγράφηκαν στην Αυστραλία, κατά το 2012, σε σχέση με το 2011, και συγκεκριμένα κατά 400% σε όγκο και κατά 350% σε αξία.

Θετικά είναι τα μηνύματα και για τις καινούργιες αγορές, όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Ιαπωνία, όπου παρατηρήθηκε αύξηση από 1,7 εκ.€ το 2007 σε 6 εκ. € το 2012 στη Ρωσία, από 1,7 εκ. € το 2007 σε 8,4 εκ. € το 2012 στην Κίνα και από 1,6 εκ. € το 2007 σε 2,7 εκ. € το 2012 στην Ιαπωνία.

Είναι σημαντικό, τέλος, να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ελαιόλαδο είναι μια από τις σταθερά πλεονασματικές κατηγορίες αγροτικών προϊόντων κατά την αναφερόμενη περίοδο και ειδικότερα κατά τη διετία 2011-2012, ενισχύοντας έτσι καίρια την προσπάθεια συρρίκνωσης του εμπορικού μας ελλείμματος στα αγροτικά προϊόντα.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.”

Πηγή: paseges.gr