Πρωτιά στα επίπεδα κοινωνικής συνοχής στις Σκανδιναβικές χώρες δίνει έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες (16 Ιουλίου). Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλή κοινωνική συνοχή διαπιστώνεται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

diamartyria-01Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία έχουν τα μεγαλύτερα επίπεδα συνοχής στις κοινωνίες τους, ενώ ακολουθούν Καναδάς, ΗΠΑ, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με την έρευνα του γερμανικού think tank Bertelsmann Stiftung και του Πανεπιστημίου Jacobs στη Βρέμη της Γερμανίας.

Στην έρευνα συμμετείχαν τα «27» Κράτη Μέλη της ΕΕ (πλην της Κροατίας) και 7 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ: Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ελβετία και ΗΠΑ.

Με τον όρο «κοινωνική συνοχή» εξετάζονται τα επίπεδα αρμονίας σε μια κοινωνία, αξιολογώντας τα κοινωνικά δίκτυα των ατόμων, τα επίπεδα αξιοπιστίας απέναντι σε άλλα άτομα και τους κρατικούς θεσμούς, η βούληση για αλληλοβοήθεια και συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολιτών.

Σύμφωνα με την έκθεση, το υψηλό βιοτικό επίπεδο, τα χαμηλά επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας και η τεχνολογική πρόοδος προς μια κοινωνία της γνώσης, προσδιορίζονται ως οι 3 πιο σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη συνοχής σε μια κοινωνία.

Ως εκ τούτου, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι χώρες που έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανεργίας και μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του πίνακα.

Προτελευταία η Ελλάδα..

Στις χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής συνοχής είναι η Λιθουανία, η Λετονία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα, βρίσκεται στις κατώτερες βαθμίδες όσον αφορά στην εμπιστοσύνη προς τους άλλους, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αξιοπιστία στους θεσμούς, το σεβασμό των κοινωνικών κανόνων, την αλληλεγγύη και στη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών.

Σαράντης Μιχαλόπουλος

Απόψεις

«Η κοινωνική συνοχή είναι σημαντική για το μέλλον όλων των κοινωνιών και έχει βαθύ αντίκτυπο στην αντιλαμβανόμενη ευημερία του ατόμου. Μεγαλύτερη συνοχή συνεπάγεται μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή», είπε η Liz Mohn, αντιπρόεδρος του ΔΣ του γερμανικού think tank Stiftung Bertelsmann.

«Οι σύγχρονες κοινωνίες δεν βασίζονται στην αλληλεγγύη που έχει ρίζες στην ομοιότητα, αλλά στην αλληλεγγύη που έχει ρίζες στη διαφορετικότητα και την αμοιβαία αλληλεξάρτηση», υπογράμμισε ο διευθυντής του think tank, Stephan Vopel.

Πηγή: euractiv.gr