Συνεδριάζει τη Δευτέρα 1/7/2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, στις 19:00, με 20 θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων είναι και το  ζήτημα λήψης απόφασης σχετικά με τις ενέργειες για παραχώρηση του πρώην Δικαστικού Μεγάρου στο Δήμο Βέροιας. Τα άλλα 19 θέμα είναι:

dimarxio_verias1ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες για παραχώρηση του πρώην Δικαστικού Μεγάρου στο Δήμο Βέροιας.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α)τροποποίησης της υπ’ αριθ. 393/2012 απόφασης Δ.Σ., περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Απ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και β) εξουσιοδότησης της Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 142/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής», για «Έγκριση σχεδίου σύμβασης για παραχώρηση για χρήση του Δημοτικού Σταδίου Βέροιας στην ομάδα ΒΕΡΟΙΑ Π.Α.Ε. και καταγγελία του ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ στις 20-2-2003».

ΘΕΜΑ 5ο : Επί ενστάσεως της εταιρίας «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 6ο : Επί ενστάσεως της εταιρίας «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά του εκκαθαριστικού λογαριασμού του έργου «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης μετοχών της εταιρίας «Αμάλθεια» στο Επιμελητήριο Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης και β) ανάθεσης στην Κ.Ε.Π.Α. της έκδοσης αναμνηστικού ιστορικού λευκώματος και αναμνηστικής έκδοσης για πολιτιστικό μνημείο της πόλης για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Βέροιας.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 215/2013 απόφασης του Δ.Σ. για «Καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων συμβάσεων ΙΔΟΧ του Δήμου Βέροιας, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Μ.Σαρηγιαννίδη.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης αντιδημάρχων στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη α) μελέτης και β) καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια».

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Αγωνιστών του 21».

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση μονοπατιών και σκαλοπατιών Τ.Δ. Κ.Βερμίου».