Σε προτάσεις για καλύτερη λειτουργία των δημόσιων κέντρων εύρεσης εργασίας προέβη χθες (17 Ιουνίου) η Κομισιόν σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ.

p-022477-00-05Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν χθες (17 Ιουνίου) περιλαμβάνουν μέτρα για καλύτερη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου να καλύπτονται πιο αποτελεσματικά οι κενές θέσεις εργασίας από ανέργους.

Ο László Andor, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανέφερε τη Γερμανία και την Αυστρία ως δύο πρότυπα βέλτιστης πρακτικής χάρη στη διορατική τους προσέγγιση στην κατανομή των θέσεων εργασίας και στις εγγυήσεις για τους νέους.

Παρά τα ιστορικά ποσοστά ανεργίας υπάρχουν περίπου 1.7εκ κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης Κενών Θέσεων Εργασίας.

Ο Andor είπε: «Η βελτίωση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, που διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στις πολιτικές για την αγορά εργασίας, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας. Αυτή η πρόταση θα βοηθήσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης να εκπληρώσουν αυτόν τον σημαντικό ρόλο και να υποστηρίξουν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης».

Η ανεργία στην ευρωζώνη βρίσκεται στο 11.3% και στην ΕΕ στο 10.4%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. «Αυτή η νέα πρόταση δεν θα επιφέρει ένα θαύμα ή μια θεραπεία μέσα σε μια νύχτα», είπε ο Επίτροπος.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι- συνδικάτα και ενώσεις εργοδοτών- προειδοποίησαν ότι η Ευρώπη χρειάζεται βαθιές δομικές αλλαγές για να αντιστρέψει την φθίνουσα τάση της απασχόλησης.

Τα μέτρα της ΕΕ περιλαμβάνουν μια πλατφόρμα σύγκρισης των επιδόσεων των δημόσιων φορέων ευρέσεως εργασίας βάσει κριτηρίων αξιολόγησης ενώ γίνεται και επεξεργασία των καλύτερων πρακτικών.

Τα κέντρα ευρέσεως εργασίας ισχυρίζονται ότι ένα τέτοιο σύστημα θα τα βοηθήσει να εντοπίζουν νωρίτερα τα προβλήματα της αγοράς εργασίας.

Όντας ένα δίκτυο, τα ευρωπαϊκά κέντρα εύρεσης εργασίας θα μπορούσαν επίσης να «ταιριάξουν» και τις δεξιότητες των ανέργων με τις θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα με τον Επίτροπο.

Στις 27 Ιουνίου οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν για μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης και συγκεκριμένα των νέων Ευρωπαίων.

Τον Φεβρουάριο οι υπουργοί συμφώνησαν να ξεκινήσουν την Πρωτοβουλία Εγγύησης για τους Νέους ύψους 6δις €, μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, με στόχο να τεθούν σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Η Κομισιόν επεξεργάζεται παράλληλα σχέδια για την επικαιροποίηση του EURES, την ευρωπαϊκή πύλη για την κινητικότητα στην εργασία.

Πηγή: euractiv.gr