Σε άμεση πρόσληψη 3.500 εποχικών υπαλλήλων προχωράει η ΔΕΗ, προκειμένου να καλύψει επιτακτικές ανάγκες σε όλες τις μονάδες που διαθέτει ανά τη χώρα. Το αίτημα βρίσκεται ήδη για έγκριση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και μόλις πάρει και το πράσινο φως από το ΑΣΕΠ θα αρχίσουν να τρέχουν οι προκηρύξεις.

Image dei27112012.jpgΗ πρόσληψη, θα γίνει με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών και όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν σε εργοστάσια, λιγνιτωρυχεία, σταθμούς παραγωγής, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ενώ προβλέπονται και διοικητικές θέσεις για τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ.

Οι περισσότερες θέσεις (2.050 από τις 3.500) αφορούν τεχνικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), δηλαδή, μεταξύ άλλων, ηλεκτροτεχνικούς δικτύων, τεχνικούς ορυχείων, μηχανοτεχνικούς εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – ηλεκτροοξυγονοκολλητές.

Εκτός από τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα πτυχία, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται και ειδικές άδειες.

Πηγή: Τα Νέα