Συνεδριάζει την Τετάρτη, 27-3-2013 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, στο Δημαρχείο (στην αίθουσα συνεδριάσεων), με 29  θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

dimarxio_verias1ΘΕΜΑ 1ο : Παρουσίαση αξιοποίησης εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. στη Βέροια από τον κ. Περικλή Λατινόπουλο.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) του 5ου Α.Π.Ε. και β) του πρακτικού της επιτροπής εξακρίβωσης κόστους του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ 4ο : Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 5282/4-2-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (απόρριψη δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου)

ΘΕΜΑ 5ο : Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 6644/7-2-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (επιβολή ποινικής ρήτρας και εφαρμογής της στον επόμενο λογαριασμό του αναδόχου))

ΘΕΜΑ 6ο : Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 6505/6-2-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ειδική όχληση της Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»)

ΘΕΜΑ 7ο : Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 2989/7-2-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (επιστροφή του 11ου λογαριασμού του έργου)

ΘΕΜΑ 8ο : Επί αιτήματος της Μαρίας Γαλέτα για εξωδικαστική ρύθμιση μισθώματος εμπορικής στέγης.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη ανταλλαγής τμήματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΘΩΜΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με τμήμα δημοτικού αγροτεμαχίου.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της ιδιοκτησίας Χρήστου και Γεωργίου Σταμάτη, για την ανέγερση του 4ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη αντικατάστασης εκπροσώπου της Αναπτυξιακής Α.Ε. (ΑΝΑΕ) Δ.Βέροιας, για την υλοποίηση της πράξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.

ΘΕΜΑ 13ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Έγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 48MW, στη θέση «Κορυφή-Βουνοπλαγιά» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δ.Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού Δ.Βέροιας, για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη συνεργασίας του Δ. Βέροιας με το Τμήμα Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας/Τομέας Γεωφυσικής, για την πρακτική άσκηση φοιτητών του.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Φυτειάς, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού ΚΕΚ».

ΘΕΜΑ 17ο : Καθορισμός δόσεων για αποπληρωμή ποσού, προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Χ. Τσισμετζή κλπ.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Δήμο Καζανλάκ Βουλγαρίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της «Εορτής των Ρόδων».

ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου «Ενιαίο Δημοτικό Δίκτυο Τοπογραφικών Στάσεων»

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη α) διενέργειας προμήθειας, β) δαπάνης και γ) διάθεσης πίστωσης δημοσίων σχέσεων.

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε άστεγο και άπορο δημότη.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε άστεγο και άπορο δημότη.

ΘΕΜΑ 25ο : Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Τριποτάμου και Πολυδενδρίου, για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη διάλυσης σύμβασης του έργου «Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δ.Δοβρά». (Α.Μ.7/2009 ΤΥΔΚ).

ΘΕΜΑ 27ο : Επί αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας για α) συμψηφισμό ποσού οφειλής πρώην Δ.Απ.Παύλου, β) ρύθμισης συνολικών οφειλών και γ) διαγραφής προσαυξήσεων.

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στο Ν.Π. ΚΑΠΑ και β) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 755/2011 απόφασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 14/2013 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ».