Εμφανή μείωση στο παθητικό κάπνισμα στην ΕΕ διαπιστώνει έκθεση της Κομισιόν, η οποία επισημαίνει παράλληλα ότι η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους «δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο» στα έσοδα των μαγαζιών.

p-022121-00-06_0Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην EurActiv.gr, ο Ιρλανδός Πρέσβης στην Αθήνα, Charles Sheehan, τόνισε ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα προβεί σε ενέργειες για τον έλεγχο της πώλησης καπνού στην ΕΕ, καθώς «σε μια ενιαία αγορά ο καπνός θα αντιμετωπιστεί, όπως θα έπρεπε άλλωστε, ως ένα επικίνδυνο προϊόν». Είναι ένα προϊόν που κυκλοφορεί στην ενιαία αγορά και επομένως η ΕΕ έχει αρμοδιότητες σε αυτό το πεδίο. Τους επόμενους 6 μήνες θα δείτε την Ιρλανδική Προεδρία να λαμβάνει δράση για αυτό το θέμα», είπε.

Η έκθεση σημειώνει ότι το 2012 το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που εκτέθηκε στο παθητικό κάπνισμα στα μπαρ της Ευρώπης ανήλθε στο 28% έναντι του 46% το 2009.

Ακόμη προσθέτει ότι «η δημόσια υποστήριξη της νομοθεσίας απαγόρευσης του καπνίσματος είναι αρκετά υψηλή στην Ευρώπη», ενώ μεταξύ των πρωτοπόρων κρατών μελών αναφορικά με τα πσοστά έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα των πολιτών είναι το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πολωνία.

«Η έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι τα κράτη μέλη εμφανίζουν σταθερή πρόοδο στο θέμα της προστασίας των πολιτών τους από το παθητικό κάπνισμα. Ωστόσο, η έκθεση των πολιτών στο κάπνισμα εξακολουθεί να ποικίλει σημαντικά στην ΕΕ και μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, ώστε να γίνει πραγματικότητα μια «Ευρώπη χωρίς κάπνισμα». Θα ήθελα να προτρέψω όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την επιβολή της νομοθεσίας, να συγχαρώ όσα κράτη μέλη ενέκριναν φιλόδοξες νομοθεσίες για την απαγόρευση του καπνίσματος και να ενθαρρύνω τα υπόλοιπα να ακολουθήσουν έμπρακτα», τόνισε ο Eπίτροπος Tonio Borg, από τη Μάλτα, αρμόδιος για θέματα υγείας της ΕΕ.

Πηγή: euractiv.gr