Οι Γάλλοι θα αποκτήσουν σύντομα τη δυνατότητα να κάνουν χρήση ναρκωτικών σε ειδικά διαμορφωμένους γι’ αυτό χώρους.

drugsΑναμένεται ότι το πρώτο παρόμοιο κέντρο θα λειτουργήσει στο Παρίσι έως το φετινό καλοκαίρι. Η Γαλλία θα γίνει η ένατη χώρα στον κόσμο, όπου θα εμφανιστούν παρόμοιες αίθουσες. Στην Ευρώπη αντίστοιχα σημεία υπάρχουν στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Συνολικά στον κόσμο λειτουργούν περισσότερα από παρόμοια κέντρα.

Η πρώτη αίθουσα, που προορίζεται να χρησιμοποιείται από 200 πελάτες, θα διαμορφωθεί με ενεργό συμμετοχή μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία εργάζεται ήδη από καιρό με εξαρτημένους από τα ναρκωτικά.

Πηγή : greek.ruvr.ru