Τον περασμένο Ιούλιο η Twitter κυκλοφόρησε την πρώτη αναφορά διαφάνειας στην οποία αναγράφονται οι αιτήσεις κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο για άντληση προσωπικών στοιχείων χρηστών και αφαίρεση περιεχομένου. Η εταιρεία αποφάσισε να αφιερώσει μια ξεχωριστή σελίδα για τέτοιες αναφορές δημοσιεύοντας παράλληλα τα στοιχεία που αφορούν το διάστημα 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε και εσείς ανά χώρα αυτές τις αιτήσεις των κυβερνήσεων για λογαριασμούς χρηστών στο Twitter που συνήθως σχετίζονται με ποινικές έρευνες ή υποθέσεις.

Image twitter_transparency_report_2.jpg

Για την Ελλάδα, όπως βλέπετε, έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερο από 10 αιτήσεις για πληροφορίες χρηστών. Η Twitter σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις είναι μικρότερες των 10 δεν δημοσιεύει τον ακριβή αριθμό για μείωση του πιθανού ρίσκου σε περίπτωση που η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Image twitter_transparency_report_2_2.jpg

Η στήλη ‘User/Accounts Specified’ περιλαμβάνει τους λογαριασμούς που έχουν κατονομαστεί στις κυβερνητικές αιτήσεις και γι’ αυτό ο συνολικός αριθμός μπορεί να περιλαμβάνει κάποιον λογαριασμό πάνω από μία φορά ή λογαριασμό που δεν υπάρχει ή αναγνωρίστηκε λανθασμένα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στην ειδική ιστοσελίδα εδώ.

Πηγή: techgear.gr