Το κύρος των φαρμακευτικών εταιρειών μειώθηκε το 2012 συγκριτικά με το 2011, σύμφωνα με έρευνα 600 οργανώσεων ασθενών.

drugs_0Η έρευνα με τίτλο «Η εταιρική φήμη των φαρμακευτικών εταιρειών το 2012: η αντίληψη των ασθενών», χρηματοδοτήθηκε από την PatientView, που εκπροσωπεί 600 ενώσεις ασθενών.

Η PatientView εστίασε στις εντυπώσεις των ασθενών για το εταιρικό κύρος 29 μεμονωμένων φαρμακευτικών εταιρειών, και της βιομηχανίας συνολικά.

Μόλις 34% των 600 ενώσεων ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα για το 2012, δήλωσε ότι οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες είχαν «άψογη» ή «καλή» φήμη το 2012. Το 2011 το ποσοστό ήταν 42%.

Από την άλλη, 40% των ερωτηθέντων είπε ότι το κύρος των φαρμακευτικών εταιρειών μειώθηκε το 2012. Ακόμη, οι μισές ομάδες ασθενών τόνισαν ότι το 2012 οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν επίσης «κακό» σκορ αναφορικά με τις δίκαιες πολιτικές τιμολόγησης και τη διαφάνεια.

Περισσότερη αρνητική δημοσιότητα το 2012

Η μεγαλύτερη μείωση στην αξιοπιστία του σχετίζεται με το πώς διαχειρίζονται οι εταιρείες «τις αρνητικές ειδήσεις για τα προϊόντα».

«Οι ηθικές πρακτικές μάρκετινγκ» σε συνδυασμό με «τις καλές σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης», επισημάνθηκαν ως οι βασικοί λόγοι για το πλήγμα στην αξιοπιστία τους.

Σύμφωνα με τους ασθενείς, υπάρχουν διάφοροι λόγοι μείωσης του κύρους των φαρμακευτικών εταιρειών το 2012.

Για πολλούς οι εταιρείες απέτυχαν να βοηθήσουν τους ασθενείς στις αδύναμες οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου να αποκτήσουν πρόσβαση στα φάρμακα- όπως στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ρουμανία και την Ισπανία.

Οι ασθενείς θεωρούν επίσης ότι οι εταιρίες «απασχολήθηκαν πολύ» στο να πουλήσουν φάρμακα που προσφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη για την υγεία, ενώ δεν έγινε αρκετή προσπάθεια για να ανακαλύψουν νέες ουσίες κατάλληλες για τις παραμελημένες ασθένειες.

Πολλές ενώσεις ασθενών αναφέρθηκαν στην αρνητική δημοσιότητα και τις «κακές ειδήσεις» των εταιρειών κατά το 2012.

Οι ειδήσεις σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη διαφάνεια και την εταιρική ακεραιότητα ήταν ιδιαίτερα αρνητικές το 2012.

Πηγή: euractiv.gr