Νέα πτώση σημείωσε το κόστος δανεισμού της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, καθώς η Αθήνα άντλησε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές.

Αναλυτικά, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διέθεσε τίτλους εξάμηνης διάρκειας με ενιαίο επιτόκιο 4,46%, έναντι επιτοκίου 4,54% που είχε καταγραφεί στην τελευταία παρόμοια δημοπρασία στις 4 Σεπτεμβρίου.

Ικανοποιητική ήταν και η ζήτηση για το ελληνικό βραχυπρόθεσμο χρέος, καθώς οι προσφορές που κατατέθηκαν ανήλθαν σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας το ποσό-στόχο του 1 δισεκατομμυρίου κατά 160%.

Παρά ταύτα, η ζήτηση για τα ελληνικά έντοκα γραμμάτια σημείωσε πτώση σε σχέση με τη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου, όταν η κάλυψη του διατιθέμενου ποσού διαμορφώθηκε στο 195%.

Πηγή: skai.gr