Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται η

προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26/09/12 μέχρι και την 28/09/12.