Στις 10 το πρωί ανοίγουν παρουσία των εκπροσώπων των εταιρειών, οι φάκελοι με τις προσφορές για τον περίφημο διαγωνισμό του Open Door στις περιοχές Ιωαννίνων, Κατακόλου και Πατραϊκού. Σύμφωνα με τη διαδικασία θα συνταχθεί το πρακτικό και στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης θα παραλάβει τους φακέλους, προκειμένου με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού να προχωρήσει στην επόμενη φάση και στη σύνταξη της short list των εταιρειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, το χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή των τριών κοινοπραξιών που θα ερευνήσουν και θα αξιοποιήσουν τις περιοχές που παραχωρούνται, δεν προβλέπει την έκδοση απόφασης πριν από τις αρχές του νέου έτους. Θυμίζουμε ότι η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από 17 μέλη και θα αξιολογήσει τις προσφορές με βάση ορισμένα κριτήρια. Αρχικά θα αξιολογηθεί η τεχνική και οικονομική επάρκεια των προσφορών, προκειμένου να καταρτιστεί η short list, ενώ μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται η εμπειρία τόσο στην έρευνα όσο και στην εκμετάλλευση και παραγωγή.

Μετά την κατάρτιση της short list θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες που προκρίθηκαν κατά το πρότυπο των διαπραγματεύσεων που έγιναν και στην περίπτωση των σεισμικών ερευνών που κατέληξαν στην επιλογή της νορβηγικής εταιρείας PGS.

Θυμίζουμε ότι οι προσφορές για το διαγωνισμό του open door κατατέθηκαν στις 2 Ιουλίου, ενώ όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές οι όποιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται καταρχάς στο γεγονός ότι είχαμε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, και κατά δεύτερον επειδή τρέχουν παράλληλα τρεις διαδικασίες γύρω από τους υδρογονάνθρακες: η σύσταση του φορέα για τους υδρογονάνθρακες, ο διαγωνισμός open door και ο διαγωνισμός για τα non exclusive σεισμικά. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις δύο διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά και με την προετοιμασία πιθανών επόμενων διαγωνισμών, ουσιαστικά αυτές τρέχουν από τα ίδια στελέχη του ΥΠΕΚΑ.

Θυμίζουμε ότι στους τρεις διαγωνισμούς είχε εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από γνωστά ονόματα του πετρελαϊκού χώρου και ειδικότερα αιτήσεις συμμετοχής κατέθεσαν:

Για τα Ιωάννινα

1. Ελληνικά Πετρέλαια A.E, Edison International SPA, Melrose Resources Plc

2. Energean Oil and Gas, Petra Petroleum, Schlumberger (strategic technical partner)

3. Arctic Hunter Energy Inc., K.O. Enterprises Inc.

4. Chariot Oil and Gas Limited

Για τον Πατραϊκό

1. Energean Oil and Gas, Trajan Oil and Gas Limited, Schlumberger (strategic technical partner)

2. Ελληνικά Πετρέλαια A.E, Edison International SPA, Melrose Resources Plc

Για το Κατάκολο

1. Energean Oil and Gas, Trajan Oil and Gas Limited, Schlumberger (strategic technical partner)

2. Grekoil Energy Ventures LTD

Θυμίζουμε ότι επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΚΑ Κ. Μαθιουδάκης ενώ αναπληρώτρια η καθηγήτρια του ΕΜΠ Σοφία Σταματάκη. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των διαπραγματεύσεων η επιτροπή θα συντάξει τη γνωμοδότησή της προς τον υπουργό ενώ δεν αποκλείεται – όπως συνέβη και στην περίπτωση των σεισμικών ερευνών – η τελική απόφαση να πάρει το πράσινο φως και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Και όπως προαναφέρθηκε, όλα δείχνουν ότι οι αποφάσεις τοποθετούνται χρονικά περί τον Ιανουάριο.

Πηγή: energypress.gr