Η Ευρώπη απέτυχε να διαμορφώσει το σωστό «οικοσύστημα» που θα ενθάρρυνε τη δημιουργία εταιρειών νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθυστερώντας την ανάκαμψη στη μετά την κρίση εποχή, τονίζει έκθεση του think tank Bruegel.

Το πρόβλημα στην Ευρώπη φαίνεται να μην είναι η έλλειψη παραγωγής ιδεών, αλλά αντίθετα η επιτυχής υλοποίηση αυτών των ιδεών στην αγορά, σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο New ICT Sectors: Platform for European Growth?.

«Μεταξύ των εμποδίων είναι η έλλειψη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, τα κατακερματισμένα καθεστώτα πνευματικής ιδιοκτησίας, η έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας, η περιορισμένη πρόσβαση στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και η απουσία συγκέντρωσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», τονίζουν οι ερευνητές.

Πράγματι η Ευρώπη έχει ένα λιγότερο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης στον τομέα νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ο οποίος συμβάλει σημαντικά στην καινοτομία και ανάπτυξη στις ΗΠΑ ή την Κορέα.

Συγκεκριμένα η Ευρώπη έχει έλλειψη νέων καινοτόμων εταιρειών για να ανταγωνιστούν με επιχειρήσεις όπως οι Google, Apple, Amazon και Qualcomm στις ΗΠΑ.

Παρόμοια αναφορικά με τα smart phones και τις ταμπλέτες, η Apple των ΗΠΑ και Samsung της Ν. Κορέας έχουν τα ηνία, ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρίες στον εν λόγω τομέα, όπως η φιλανδική Nokia αναφέρουν σχετικά χαμηλότερες επιδόσεις στα έσοδα και τις δαπάνες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη;

Η έλλειψη μιας μεγάλης ολοκληρωμένης ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη αποτελεί τεράστιο εμπόδιο στην εμπορευματοποίηση, τονίζει η έκθεση.

Αυτό πρωτίστως συμβαίνει εξαιτίας των γλωσσικών εμποδίων, που μπλοκάρουν την ανάπτυξη κάποιων τομέων στην Ευρώπη όπως το web 2.0 ή την βιομηχανία e-paper. Ταυτόχρονα, οι πολιτισμικές διαφορές στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία για τη διαφοροποίηση και δημιουργία διαφοροποιήσεων και εξειδικεύσεων.

Για να υπογραμμίσει τη σημασία των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, η Κομισιόν όρισε τον Φεβρουάριο του 2010 τη Neelie Kroes ως ειδική επίτροπο για την Ψηφιακή Ατζέντα.

Πηγή: euractiv.gr