Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Κύπρου έκανε χθες (21 Ιουνίου) η Κομισιόν, διότι δεν έχει μεταφέρει ακόμη στην εθνική της νομοθεσία την Οδηγία τις Άδειες Οδήγησης.

Η Κύπρος έπρεπε να είχε ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία για τις Άδειες Οδήγησης από τις 19 Ιανουαρίου του 2011, ωστόσο δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των οδηγών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εν λόγω οδηγία επηρεάζει πάνω από 350 εκ ευρωπαίους πολίτες, που συχνά κάνουν οδικά ταξίδια εντός της ΕΕ για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Η μη εφαρμογή της Οδηγίας, που έχει ως στόχο την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης, δημιουργεί προβλήματα τόσο στους Κύπριους όσο και στους άλλους ευρωπαίους πολίτες, διότι αδύνανται να «ανταλλάξουν την άδεια οδήγησής τους με νέα σε άλλα μέρη της ΕΕ ή για άλλους Ευρωπαίους να ανταλλάξουν την άδεια οδήγησής τους με την κυπριακή».

Ένας άλλος στόχος της οδηγίας είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι απάτης, με τη χρήση υποδείγματος τύπου πλαστικής κάρτας, με πρόβλεψη της προαιρετικής δυνατότητας χρήσης μικροκυκλώματος.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εν λόγω Οδηγία εγγυάται την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των νέων κατηγοριών αδειών οδήγησης.

Προειδοποίηση για 4 εκκρεμείς Οδηγίες

Η Κομισιόν έστειλε επίσης «αιτιολογημένες γνώμες» για 4 εκκρεμείς Οδηγίες που επίσης δεν έχει ενσωματώσει η Κύπρος στην εθνική της νομοθεσία.

Η πρώτη αφορά στην Οδηγία για τις Κυρώσεις Εργοδοτών που απασχολούν λαθρομετανάστες και εκμεταλλεύονται την επισφαλή τους θέση αμείβοντάς τους πενιχρά με άσχημες εργασιακές συνθήκες, στην οποία έπρεπε να είχε συμμορφωθεί μέχρι την 20η Ιουλίου του 2011.

Ακόμη, η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο για την Οδηγία Συσκευασίας και τα Απορρίμματα Συσκευασίας καθώς και για την Οδηγία περί Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Eurostat, η Κύπρος κατετάγη πρώτη σε αστικά απόβλητα το 2010, που αναλογούν σε 760 κιλά αποβλήτων ανά κάτοικο, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 502 κιλά ανά κάτοικο.

Ανεπάρκεια διαπίστωσε επίσης η Κομισιόν και στην Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που αποτελεί ορόσημο για τον στόχο της Ευρώπης 2020, και προβλέπει 20% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και 10% στις μεταφορές.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2010 σημειώθηκε αύξηση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση της τάξεως 12%, ενώ χαμηλή αύξηση έλαβε χώρα στην Κύπρο (4.8%) που μέχρι το 2020 πρέπει να έχει φθάσει στο 13%.

Τέλος, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να συμμορφωθεί με την Οδηγία περί εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης.

Πηγή : euractiv.gr