Σοβαρά ερωτήματα ως προς τον τρόπο διαχείρισης των αποθεματικών του ασφαλιστικού φορέα ΕΔΟΕΑΠ, μετά το «κούρεμα» των ομολόγων του αλλά και σκεπτικισμό για την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία ως διαχειριστής και θεματοφύλακας του «Κοινού Ασφαλιστικού Κεφαλαίου» οφείλει να προειδοποιεί για τις συνέπειες που έχουν οι χρηματοοικονομικές κινήσεις των Ταμείων, προκύπτουν από την απάντηση που απέστειλε χθες ο υποδιοικητής κ. Ιω. Παπαδάκης στην πρόεδρο του φορέα κ. Ελ. Σπανοπούλου.

Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι παρ’ όλο που είχε απομειωθεί το αποθεματικό του Ταμείου από το PSI (με το οποίο το Δ.Σ. του φορέα είχε διαφωνήσει) ο ΕΔΟΕΑΠ προχώρησε, από τις 19 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου 2012 σε πέντε αναλήψεις, συνολικού ποσού 25 εκατ. ευρώ.

Καθώς όμως τα καταβληθέντα στο Κοινό Κεφάλαιο περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου είχαν ήδη μετατραπεί σε νέα ομόλογα, το αρχικό κεφάλαιο ύψους 115 εκατ. ευρώ (στις 9/3/12) αντιστοιχούσε πλέον σε νέα ομόλογα 59 εκατ. ευρώ (αξία σε περίπτωση διακράτησης σταδιακά μέχρι τη λήξη το 2043).

Η τρέχουσα τιμή των ομολόγων στις 12/3/12 ήταν 35 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικά μειωμένης τιμής από την πρώτη κιόλας ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων. Ωστόσο, το Ταμείο με τις αναλήψεις που ζήτησε αποδέχθηκε ρευστοποιημένους τίτλους σε εξαιρετικά χαμηλή (τρέχουσα) τιμή, με αποτέλεσμα, στις 30 Μαΐου, η τρέχουσα αξία της συμμετοχής του να μειωθεί στο ποσό των 5,6 εκατ. ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι ρευστοποίησε ομόλογα ονομαστικής αξίας 50 εκατ. για να πάρει 25.

Παράγοντες του ΕΔΟΕΑΠ υποστηρίζουν ότι οι αναλήψεις έγιναν για την κάλυψη πάγιων αναγκών του φορέα και χωρίς το Δ.Σ. να έχει γνώση της πραγματικής μείωσης που είχε υποστεί το κεφάλαιό του μετά το «κούρεμα». Ομως, η δημόσια συζήτηση και η προβολή του θέματος σχετικά με την ανταλλαγή ομολόγων τη συγκεκριμένη περίοδο δεν άφηνε κανένα περιθώριο ψευδαισθήσεων για το ύψος των μεγάλων περικοπών στο κοινό ασφαλιστικό κεφάλαιο. Παρ’ όλα αυτά, το Δ.Σ. και ο οικονομικός διευθυντής επιμένουν ότι δεν είχαν επίσημη ενημέρωση. Προς τούτο έδωσαν στη δημοσιότητα πίνακα στον οποίο φαίνεται ότι μετά τις 28/3/12 το υπόλοιπο του λογαριασμού, μετά και δύο αναλήψεις ύψους 10 εκατ. ευρώ, δεν ήταν 35 εκατ. ευρώ, βάσει την τρέχουσας τιμής ομολόγων, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο υποδιοικητής, αλλά εμφανίζεται να διατηρείται στο ποσό των 105,3 εκατ. ευρώ, όπως επιβεβαιώνεται και από σχετικό extrait.

Κατόπιν τούτων, προκύπτουν δύο κομβικά ερωτήματα: Aκόμη κι αν υποτεθεί ότι ο ΕΔΟΕΑΠ «δεν είχε ενημέρωση και δεν είχε συναινέσει με το “κούρεμα’’» πώς μπορεί να νομιμοποιηθεί μια χρηματοοικονομική πράξη ρευστοποίησης χωρίς να γνωρίζει σε ποιο επίπεδο και σε ποια τιμή αποτιμώνται τα ομόλογα, χωρίς να εκμεταλλευθεί πιθανόν άλλες πηγές εσόδων που έχει από κινητή ή ακίνητη περιουσία; Kι αν όντως είναι έτσι και με ευθύνη του Ταμείου χάθηκε ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ, γιατί η ΤτΕ δεν το προειδοποίησε και δεν το απέτρεψε από αυτήν την απονενοημένη πράξη, παραμένοντας, ίσως, προσκολλημένη στο τυπικό γράμμα του νόμου, όπως είχε κάνει και με τις αποστάσεις της στην περίπτωση των δομημένων ομολόγων;

Πηγή: skai.gr