Αύριο, Παρασκευή, υπογράφεται στη Λευκωσία το επίσημο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ουσιαστικά, όπως έγραφε χτες το energypress,gr, πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση του φιλόδοξου project για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ Κύπρου Ελλάδας. Η παρουσίαση θα γίνει από την εταιρεία Quantum Energy κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποία θα υπογραφεί και μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο ρυθμιστικών αρχών.

Πρόκειται για το σχέδιο που έχει προτείνει η εταιρεία Quantum Energy, που ανήκει στον επιχειρηματία Νάσο Κτωρίδη. Η Quantum που συνεργάζεται με τη ΔΕΗ σε project ΑΠΕ κυρίως στα Βαλκάνια και τη Μ. Ανατολή, έχει ήδη καταρχήν συμφωνήσει με την ελλληνική εταιρεία αλλά και την ισραηλινή κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού IEC.

Η διασύνδεση επιδιώκει να σπάσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως project αντίστοιχο με το έργο « Helios», προκειμένου να εξαχθεί μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους που θα παράγεται από φυσικό αέριο της Μεσογείου.

Το κόστος κατασκευής της υποθαλάσσιας διασύνδεσης “EuroAsia Interconnector” θα καθοριστεί επακριβώς στην τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας που εκπονείται από την Quantum, ωστόσο οι αρχικοί υπολογισμοί κάνουν λόγο για 1,5 έως 2 δις, χωρίς να υπολογίζονται οι μονάδες φυσικού αερίου που θα πρέπει να κατασκευαστούν σε Ισραήλ και Κύπρο. Η διασύνδεση μήκους 1000 χιλιομέτρων και ισχύος 2GW, θα φτάνει σε βάθος 2 χιλιάδων μέτρων. Αντίστοιχο έργο σε μήκος είναι η σύνδεση Νορβηγίας Ολλανδίας, ενώ σε βάθος η διασύνδεση Ιταλίας Σαρδηνίας. Η Ισραηλινή Κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισμού (IEC) συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του έργου το οποίο θεωρεί εθνικής προτεραιότητας. Η ΔΕΗ Quantum Energy έχει αναλάβει την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης, του έργου, που μπορεί να αποπερατωθεί το 2016 σε 36 μήνες από την έγκριση των μελετών.

Οι μονάδες παραγωγής προβλέπεται με βάση τους αρχικούς σχεδιασμού να εγκατασταθούν τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ισραήλ. Η φιλοσοφία του έργου είναι σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Quantum συμπληρωματική προς τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Το αέριο που θα απορροφηθεί για την παραγωγή εξαγώγιμης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα μικρό μέρος των διαθέσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της περιοχής αφήνοντας μεγάλα περιθώρια για εξαγωγές, πρώτης ύλης.

Σε ότι αφορά το Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΕ και ΡΑΕΚ, η υπογραφή του επισφραγίζει την προηγούμενη, στενή αλλά ανεπίσημη μέχρι σήμερα, συνεργασία των δύο Αρχών, έχει δε ως αφετηρία τη διαπίστωση και επίγνωση του σοβαρού ρόλου που οι δύο αυτές Αρχές καλούνται να διαδραματίσουν, τόσο στο πλαίσιο των αυξημένων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή των Ρυθμιστικών Αρχών στην εφαρμογή των αποφάσεων της Ένωσης, όσο και των σημαντικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα ενεργειακά πράγματα και την εν γένει οικονομία των δύο χωρών, αλλά και των θετικών, από την άλλη πλευρά, εξελίξεων μετά την εξεύρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της Κύπρου.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από τους Προέδρους των δύο Ρυθμιστικών Αρχών κ.κ. Νίκου Βασιλάκου (ΡΑΕ) και Γιώργου Σιαμμά (ΡΑΕΚ) θα γίνει παρουσία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νεοκλή Συλικιώτη, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ. Τίτου Χριστοφίδη, του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κυπριακής Βουλής κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και του Αναπληρωτή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου, οι οποίοι και θα μιλήσουν στη σχετική εκδήλωση.

Πέντε (5) είναι οι κύριοι άξονες συνεργασίας των δύο εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου:

1. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο ανταγωνισμός στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ο σχεδιασμός, η βιωσιμότητα και η αποδοτικότητα των αγορών αυτών, καθώς και των συναφών ενεργειακών επενδύσεων, η επάρκεια, ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά, η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α.

2. Η συνεργασία σε θέματα που άπτονται των τομέων κοινοτικού δικαίου, εθνικού/ κρατικού δικαίου, κανονισμών, κωδίκων, κανόνων, εντύπων, θεσμικών πλαισίων, κατάρτισης και συντήρησης μητρώων.

3. Η συνεργασία σε θέματα ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδομών και εμπορίου, αδειοδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας, ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

4. Η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, καθώς και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως τα ευφυή δίκτυα, η ευρείας κλίμακας χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κ.α.

5. Η ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωμένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERGEG, CEER, ACER) και της Μεσογειακής Λεκάνης (MEDREG), αλλά και σε άλλους Διεθνείς Φορείς, για θέματα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν θεσμική αρμοδιότητα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ΡΑΕ και ΡΑΕΚ θα γίνει και η πρώτη επίσημη παρουσίαση στις δύο εθνικές ρυθμιστικές αρχές του έργου της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας (EuroAsia Interconnector). Η παρουσίαση θα γίνει από τη διαχειριστική επιτροπή (steering committee) του έργου, το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία ΔΕΗ Quantum Energy Limited, στην οποία συμμετέχουν κατά 51% η ΔΕΗ Α.Ε., κατά 39% η κυπριακή εταιρεία Quantum Energy και κατά 10% η Τράπεζα Κύπρου, σε συνεργασία με την Ισραηλινή Κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισμού (IEC) και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου θα γίνει αναλυτική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την πρόοδο και τις κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης του έργου, με κύριο γνώμονα την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και την αποδοτικότερη υλοποίησή του.

Πηγή: energypress.gr