Στις αγορές οι οποίες θα συνεχίσουν να προσελκύουν επενδύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών περιλαμβάνεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (EPIA).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το περασμένο έτος στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν συστήματα ισχύος 426 MW, εκ των οποίων το 75% ήταν επί εδάφους, ενώ, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, εάν η χώρα μας δεν βρισκόταν εν μέσω οικονομικής κρίσης, αναμφισβήτητα θα είχε σημειωθεί «υπερθέρμανση» της αγοράς κατά το 2011.

Μάλιστα, στην έκθεση χαρακτηρίζεται «αξιοσημείωτη» η συγκεκριμένη επίδοση σε μια χώρα με σοβαρή οικονομική κρίση και, σύμφωνα με το Σύνδεσμο, θα μπορούσε να αποδοθεί σε μια σειρά διοικητικών απλουστεύσεων στο τέλος του 2010, όπως για παράδειγμα η απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Όσον αφορά την πορεία της χώρας στον κλάδο, σύμφωνα με τον EPIA, το μέλλον των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα είναι «πολλά υποσχόμενο». Μπορεί οι ταρίφες να μειώθηκαν στις αρχές του 2012, ωστόσο, παραμένουν υψηλές, αναφέρεται στην έκθεση, αντισταθμίζοντας το πολύ υψηλό κόστος χρηματοδότησης.

Επίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Έκθεσης, εάν η Ελλάδα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, οι στόχοι που έχει θέσει έως το 2020, θα υλοποιηθούν πολύ νωρίτερα, και συγκεκριμένα μεταξύ του 2014 και του 2016.

Τέλος, αναφορά γίνεται και στο σχέδιο “Helios”, το οποίο αντιμετωπίζεται ως μια καλή λύση ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του 20-20-20.

Παράλληλα, στην έκθεση επισημαίνονται μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των νέων δικτύων που απαιτούνται κλπ.

Μάλιστα, η έκθεση προτείνει ως εναλλακτικό σενάριο, η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει την ενέργεια που θα παράγει από το Helios για δική της χρήση – μειώνοντας έτσι την εξάρτησή της από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου – και να εξάγει μόνο ένα μικρό μέρος της παραγόμενης ενέργειας στις χώρες της Ευρώπης.

Πηγή: energypress.gr