Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά ζητώντας την ακύρωση της απόφασης βάσει της οποίας η ενέργεια που παράγεται από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) θα απορροφάται κατά προτεραιότητα και θα αμείβεται σε εγγυημένη τιμή.

Πρόκειται για την υπ’ αρ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία, σύμφωνα με το ΣΠΕΦ, υποβιβάζεται σημαντικά το επίπεδο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να δύναται να χαρακτηριστεί μια μονάδα ως ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης), η ισχύς των οποίων θα απορροφάται κατά προτεραιότητα και η παραγόμενη ενέργειά τους θα αμείβεται με FIT.

“Με την εφαρμογή αυτής της Αποφάσεως θα επιβαρυνθεί κατά τρόπο υπέρμετρο ο ήδη ελλειμματικός ειδικός λογαριασμός για τις ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, γεγονός που αφενός θα δημιουργήσει περαιτέρω καθυστερήσεις στις πληρωμές των εκατοντάδων παραγωγών ΑΠΕ (οι οποίοι ήδη με τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις έχουν οδηγηθεί σε οικονομική ασφυξία) και αφετέρου θα οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση του Ειδικού Τέλους ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων – πρώην Τέλος ΑΠΕ) επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά των νοικοκυριών”, τονίζει ο ΣΠΕΦ.

Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η προσφυγή στο ΣτΕ γίνεται για την προάσπιση του κλάδου των φωτοβολταϊκών αλλά και των ίδιων των καταναλωτών ενέργειας.

Πηγή: energypress.gr