Σε αναζήτηση συμβούλων για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας βρίσκεται το Μαυροβούνιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

Το έργο απαιτεί λεπτομερή αξιολόγηση της χρήσης ενέργειας στο πλαίσιο των σιδηροδρομικών μεταφορών στο Μαυροβούνιο και αναθεώρηση της ενεργειακής απόδοσης και των ευκαιριών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που σχετίζονται με ειδικές επενδύσεις και βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των σιδηροδρόμων της χώρας, Željeznice CG Infrastruktura.

Πηγή: energypress.gr