Διευκρινίσεις σχετικά με τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες δίνει η επιχείρηση χαρακτηρίζοντας ανυπόστατες αναφορές του τύπου ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για πελάτες στην ΥΤ φτάνει τα 80€/MWh.

Η επιχείρηση ενδεικτικά αναφέρει ότι για τη μεταλλουργική βιομηχανία, σταθερής ζήτησης, αυτή κυμαίνεται στα 66€/MWh και είναι μόλις το 59% των 112€/MWh, που αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο συνολικό μέσο έσοδο της ΔΕΗ για το 2012 από όλους τους πελάτες, κάθε κατηγορίας και τάσης τροφοδότησης.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της η ΔΕΗ επισημαίνει:

• Η ΔΕΗ αποτέλεσε και αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας.

• Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ για τους πελάτες Υψηλής Τάσης παραμένουν «παγωμένες» από τον Ιούλιο του 2008.

• Το κόστος παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ για το 2012, έχει μεταβληθεί ουσιωδώς από εξωγενείς παράγοντες, όπως καύσιμα, αγορές ενέργειας, κόστος δανεισμούκαι τούτο, παρά τη δραστική μείωση της συνολικής μισθοδοσίας του προσωπικού της το 2012 κατά περίπου 700 εκατ. € (41%) σε σχέση με τη δαπάνη του 2009 ύψους 1.700 εκατ. € περίπου.

• Σε μία απελευθερωμένη Αγορά, όσο και αν η ΔΕΗ περιορίζει τις δαπάνες της, τα νέα τιμολόγια ΥΤ πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το κόστος, αφενός για να μην κατηγορηθεί η ΔΕΗ για καταχρηστικές πρακτικές και αφετέρου για να μην καταστεί ένα «θνησιγενές επί ζημία μονοπώλιο».

• Οι αναφορές δημοσιευμάτων σε τιμολογιακές και επενδυτικές πρακτικές που ασκούνταν προ τριακονταετίας, δεν συνάδουν με το σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: energypress.gr