Σε ετήσια καταγραφή της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων που διαμένουν στην Ελλάδα αναμένεται να προχωρήσει η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις 2 Ιουλίου έως και τις 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το Ίδρυμα από τις 30 Απριλίου επισπεύδει τον χρόνο καταβολής συντάξεων καθώς αμέσως μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ, θα πιστώνεται αυτόματα ο τραπεζικός λογαριασμός του συνταξιούχου με το ποσό της σύνταξης και τα αναδρομικά. Η χειρόγραφη διαδικασία πληρωμής στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, καταργείται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει για τον συνταξιούχο ότι μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, η πληρωμή του δεν θα καθυστερεί επιπλέον 2-3 μήνες και δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται το υποκατάστημα του ΙΚΑ για να πληρωθεί χειρόγραφα.

Το νέο σύστημα πληρωμών συντάξεων, θα εφαρμοστεί αρχικά (πιλοτικά) σε συνταξιούχους που η σύνταξή τους υπολογίστηκε με χρόνο ασφάλισης μόνο ΙΚΑ και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από το ΙΚΑ. Η πιλοτική εφαρμογή κρίθηκε αναγκαία για την ποιοτική εξασφάλιση του έργου το οποίο στη συνέχεια θα συμπεριλάβει όλους τους συνταξιούχους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Πηγή : real.gr