Πέντε επιλογές έχει η Λευκωσία για την εξαγωγή του φυσικού αερίου και την δημιουργία τερματικού υγροποίησης στην Πάφο σύμφωνα με την εμπιστευτική έκθεση της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας “stockwatch”, η έκθεση την οποία κρατά εδώ και λίγες βδομάδες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλύει τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό ενεργειακό κέντρο.

Βασικός άξονας της ανάλυσης της ΡΑΕΚ είναι οι διάφορες υπαλλακτικές λύσεις αναφορικά με τον τρόπο ένταξης της Κύπρου στα μεγάλα διεθνή δίκτυα ενέργειας.

Η βασικότερη επιλογή, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω έκθεση, αφορά στην δημιουργία χερσαίου τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στην περιοχή του Βασιλικού.

Σε περίπτωση που προτιμηθεί η επιλογή αυτή, για την οποία πιέζει ως γνωστό η Noble Energy, η απαιτούμενη έκταση είναι ήδη απαλλοτριωμένη και στην διάθεση της κυβέρνησης για την δημιουργία της απαραίτητης υποδομής.

Απαιτείται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την μελέτη και βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της.

Προστίθεται ότι εκτός από την εν λόγω έκταση στο Βασιλικό, “σε περίπτωση που διαφανεί ανάγκη για δημιουργία και άλλου χερσαίου τερματικού υγροποίησης, θα πρέπει να μελετηθεί το ενδεχόμενο αναζήτησης άλλου χώρου, πιθανότατα σε άλλη επαρχία όπως π.χ. την επαρχία Πάφου”.

Ο τερματικός σταθμός υγροποίησης αποτελεί μεν την βασική επιλογή αλλά δεν είναι και η μόνη.

Η ΡΑΕΚ προτείνει στην έκθεσή της και άλλους τρόπους εξαγωγής του φυσικού αερίου και εισηγείται όπως μελετηθούν.

Πρώτον, αναφέρεται στην εξαγωγή μέσω αγωγού προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς την ανατολική Κρήτη ο οποίος στην συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Πελοπόννησο και από εκεί θα υπάρξει δυνατότητα σύνδεσης στους δύο αγωγούς που διατρέχουν την Ελλάδα, τον αγωγό που συνδέει την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ιταλία και τον αγωγό που συνδέει την Ελλάδα με την Βουλγαρία.

Ήδη, όπως προστίθεται, εκπονείται από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. μελέτη βιωσιμότητας για αγωγό δυναμικότητας 8 bcm/y που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από την Κύπρο στην Ελλάδα και στο διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Ως γνωστό η ΔΕΠΑ προτιμά και προτείνει αυτή την λύση αντί των άλλων, αν και το κόστος της συγκεκριμένης λύσης θεωρείται σχετικά υψηλό.

Δεύτερον, προτείνεται η υγροποίηση του αερίου μέσω πλωτής μονάδας υγροποίησης.

Πρόκειται για μία καινούργια τεχνολογία στην οποία δεν απαιτείται χερσαία έκταση για ανάπτυξη εγκαταστάσεων και η οποία μπορεί να υγροποιεί περιορισμένες ποσότητες αερίου.

Επίσης, η ΡΑΕΚ εισηγείται την κατασκευή σταθμού συμπίεσης αερίου και την εξαγωγή του σε μικρότερες αγορές της Μεσογείου σε συμπιεσμένη μορφή CNG, μέσω εξειδικευμένων πλοίων τα οποία όμως – όπως σημειώνει – δεν έχουν κατασκευαστεί και λειτουργήσει ακόμα σε εμπορική κλίμακα.

Με την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγού σταθμού δυναμικότητας 2000 mw ο οποίος θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο και στην συνέχεια μέσω σύνδεσης με υποθαλάσσιο καλώδιο με το Ισραήλ ή και την Ελλάδα, θα εξάγεται ηλεκτρική ενέργεια “προϊόντος” έναντι φυσικού αερίου (πρώτης ύλης).

Φορείς που έχουν την έδρα τους σε Ελλάδα και Ισραήλ και επιθυμούν συνεργασία με φορείς της Κύπρου έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας.

Επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμες επιλογές δύναται να μην λειτουργήσουν ανταγωνιστικά ως προς την πρώτη επιλογή.

Όπως σημειώνεται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μπορεί να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Σημαντικοί παράγοντες επιλογής των τρόπων εξαγωγής του φυσικού αερίου είναι οι ποσότητες τόσο των εγχώριων κοιτασμάτων που θα ανακαλυφθούν και διατεθούν για εξαγωγές όσο και των ποσοτήτων που θα εξάγονται από το Ισραήλ.

Πηγή: energypress.gr