Σε καταγγελίες για παράνομη διακίνηση ναυτιλιακών καυσίμων στην αγορά προέβη την Τρίτη ο ΣΕΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών).

«Εταιρείες που δε διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία Άδεια, εμφανίζονται ως δήθεν νόμιμοι προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμων στους κύκλους των δικαιούχων του προϊόντος (καταναλωτών, πλοιοκτητριών εταιριών)» αναφέρει ο ΣΕΕΠΕ.

«Η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται τον τελευταίο καιρό για την εξυγίανση της αγοράς των πετρελαιοειδών είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί από όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους φορείς και παράγοντες» αναφέρει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΕΠΕ κρίνει σκόπιμο να επισημάνει στην εφοπλιστική κοινότητα τα παρακάτω:

“Ο εφοδιασμός κατά τα ανωτέρω, δεν αποκλείεται (ανάλογα ασφαλώς με τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης) να επισύρει έννομες συνέπειες και για τους αποδέκτες του προϊόντος (πλοιοκτήτριες εταιρίες/καταναλωτές) και επιβάλλεται οι πλοιοκτήτριες εταιρίες να βρίσκονται, κατά τις συναλλαγές τους, σε εγρήγορση, ώστε να μην εμπλακούν, εν αγνοία τους, με οποιονδήποτε τρόπο σε μη νόμιμη δραστηριότητα.

‘Για το σκοπό αυτό, σας συνιστούμε να συμβουλεύστε τακτικά το Μητρώο Αδειών Εμπορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου είναι καταγεγραμμένοι οι κάτοχοι Αδειών Εμπορίας Αφορολόγητων Ναυτιλιακών Καυσίμων (Άδεια Κατηγορίας Β1).

‘Από πλευράς του ΣΕΕΠΕ, οι εταιρίες – Mέλη μας που διαθέτουν την ανωτέρω Άδεια είναι οι ακόλουθες:

‘AVINOIL ΑΒΕΝΕΠ, ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ, CORAL ΑΕ, ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ, ΕΤΕΚΑ ΑΕ, MAMIDOIL-JETOIL ΑΕ, REVOIL ΑΕ.”

«Ας συμβάλλουμε
επομένως όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, για να αποδώσει καρπούς η προσπάθεια που καταβάλλεται τον τελευταίο καιρό από τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξυγίανση της αγοράς των πετρελαιοειδών και να δοθεί ένα τέλος στην παράνομη διακίνηση ναυτιλιακών καυσίμων» καταλήγει ο ΣΕΕΠΕ.

Πηγή: skai.gr