Ποσό που αγγίζει τα 30 δισ. δολ. σχεδιάζει να διαθέσει εως το 2020 η Wells Fargo & Co. σε δάνεια και επενδύσεις για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών.

Ο μεγαλύτερος πάροχος στεγαστικής πίστης στην αμερικανική οικονομία, θα διαθέσει επίσης 100 εκατ. δολ. σε δημοτικές επιδοτήσεις πρωτοποριακές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, ώστε να υποστηρίξει τον εθελοντισμό.

Μάλιστα, η ίδια η τράπεζα σκοπεύει να βελτιώσει την ενεργειακή της αποδοτικότητα κατά 40% και να επιτύχει μείωση εκπομπών ρυπογόνων αερίων κατά 35% κάτω από τα επίπεδα του 2008.

Πηγή: energypress.gr