Περιθώριο δύο μηνών δίνει η ΡΑΕ στους μικρούς οικιακούς καταναλωτές αλλά και στις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA να συνεχίσουν κανονικά να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός καταναλωτών που δεν έχει επιλέξει ακόμη νέο προμηθευτή.

Σύμφωνα με την ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΡΑΕ, οι εν λόγω καταναλωτές, για ανώτατο χρονικό διάστημα δύο επιπλέον μηνών, μετά τις 24/4/2012, θα συνεχίσουν κανονικά να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ, υπό το καθεστώς όμως του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ).

Μετά την παρέλευση και των δύο αυτών πρόσθετων μηνών, δηλ. μετά τις 24 Ιουνίου 2012, εφ’ όσον και πάλι δεν έχει υπάρξει επιλογή προμηθευτή από μέρους των ως άνω καταναλωτών, θα εφαρμοστεί, υποχρεωτικά πλέον, και για τους καταναλωτές αυτούς ό,τι προβλέπεται και θα ισχύσει από αύριο για τους καταναλωτές μέσης τάσης και τους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής άνω των 25kVA, οι οποίοι δεν μπορούν εκ του νόμου να υπαχθούν στο καθεστώς ΠΚΥ.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της ΡΑΕ θα έληγε στις 24 Απριλίου η προθεσμία που έδινε η ΔΕΗ στους πρώην πελάτες των εταιρειών Hellas Power και Energa, προκειμένου να επιλέξουν και να υπογράψουν σύμβαση με τον προμηθευτή ρεύματος της επιλογής τους.

Οι καταναλωτές που τροφοδοτούνταν από τις δύο εταιρείες μεταφέρθηκαν από τις 25 Ιανουαρίου στην ΔΕΗ, η οποία σύμφωνα με τον νόμο ανέλαβε την τροφοδοσία τους για διάστημα τριών μηνών το οποίο θα έληγε αύριο Τρίτη.

Πηγή: energypress.gr