Ανακοίνωση με την οποία υπενθυμίζει στους πρώην πελάτες των HELLAS POWER και ENERGA ότι έως την Τρίτη 24 Απριλίου θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με προμηθευτή της επιλογής τους εξέδωσε η ΔΕΗ, προειδοποιώντας, παράλληλα, τους καταναλωτές Μέσης Τάσης και τους μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης ότι εάν δεν προβούν εγκαίρως στην επιλογή προμηθευτή διατρέχουν τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησής τους.

Ως γνωστόν, την προσεχή Τρίτη 24 Απριλίου λήγει η περίοδος των τριών μηνών από την ημερομηνία ανάληψης από τη ΔΕΗ της υπηρεσίας προμήθειας με ηλεκτρικό ρεύμα στους πρώην πελάτες των δύο εταιριών, ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι όσον αφορά στους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25kVA, που σήμερα ηλεκτροδοτούνται υπό καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου – και εφόσον δεν συνάψουν Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή επιλογής τους – υπάγονται αυτοδίκαια στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, για μέγιστη διάρκεια δύο (2) μηνών πέραν της 24ης Απριλίου, ρόλο που για το υπόψη διάστημα υποχρεούται να ασκεί η ΔΕΗ.

Παράλληλα, η επιχείρηση επισημαίνει ότι οι καταναλωτές Μέσης Τάσης, καθώς και οι μη οικιακοί καταναλωτές Χαμηλής Τάσης με ισχύ παροχής άνω των 25kVA – εφόσον δεν έχουν επιλέξει έγκαιρα Προμηθευτή – διατρέχουν τον κίνδυνο διακοπής της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεών τους από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου (παρ. 11 του άρθρου 9 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου).

Πηγή: energypress.gr