Εννέα επενδυτικά σχήματα από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ισπανία, την Κύπρο και η Lamda Development από την Ελλάδα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την αστική ανάπλαση του παλαιού αεροδρομίου στο ελληνικό.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το ταμείο αποκρατικοποιήσεων θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές, το επιχειρηματικό τους σχέδιο καθώς και στοιχεία για τη χρηματοδότηση της επένδυσής τους.

Η συνεισφορά του έργου στην εθνική οικονομία θα είναι της τάξεως του 0,3% του ΑΕΠ ετησίως, ενώ κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα δημιουργηθούν 6.000 με 9.000 νέες θέσεις εργασίας.

Πηγή: skai.gr