Μόλις, ένα, στα τέσσερα αυθαίρετα, για τα οποία υποβλήθηκαν φάκελοι τακτοποίησης, καλύπτει ανάγκες κύριας και μοναδικής κατοικίας. Όπως, μάλιστα, προκύπτει από στοιχεία του ΤΕΕ, η πλειοψηφία των κτισμάτων έχει ανεγερθεί σε εντός σχεδίου περιοχές και οι παραβάσεις αφορούν σε υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περί τους εξακόσιους πενήντα φακέλους τακτοποίησης, με, μέσο, ημερήσιο, όρο κατάθεσης, δύο με τρεις χιλιάδες φακέλους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει το γεγονός, ότι η 27η Ιουλίου 2011 (ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του Νόμου 4014/11, περί τακτοποίησης), αποτέλεσε την απαρχή για την δημιουργία μιας ακόμη γενιάς αυθαιρέτων. Και τα περισσότερα, θα είχαν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης, εάν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν είχε μεριμνήσει να εφοδιαστεί με δορυφορικές αεροφωτογραφίες εκείνης της περιόδου, αλλά και πρόσφατες, για να διαπιστωθεί, πού και πόσα κτίσματα ανεγέρθηκαν, μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Σύμφωνα τα στοιχεία του ΤΕΕ, από τους εξακόσιους πενήντα χιλιάδες φακέλους τακτοποίησης:

– το 67% αφορά σε κτίσματα που ευρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και το 33%, σε περιοχές εκτός σχεδίου,

– το 75% διαθέτει οικοδομική άδεια, δηλαδή, οι παραβάσεις αφορούν σε υπερβάσεις της, και για, μόλις, το 25% των κτισμάτων, δεν έχει εκδοθεί άδεια, ενώ,

– το 63% των κτισμάτων, αφορά σε β΄ παραθεριστική κατοικία και, το 25%, σε κύρια και μοναδική.

Ο εντοπισμός των αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί σε Σαντορίνη, Ρόδο και Μύκονο (περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης και αξίας) αποτέλεσε βασική προτεραιότητα του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο προμηθεύτηκε τις απαραίτητες αεροφωτογραφίες και όλα τα κτίσματα που ανεγέρθηκαν μετά τις 27 Ιουλίου 2011, μπήκαν στο «μικροσκόπιο» των επιθεωρητών, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα από αυτά διαθέτουν άδεια και πόσα είναι αυθαίρετα, οπότε και θα υπαχθούν σε καθεστώς κατεδάφισης, αφού δεν έχουν μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων, περί τακτοποίησης.

Συγκριτικούς (μέσω αεροφωτογραφιών, της 2 Οκτωβρίου 2011) ελέγχους των κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί πριν τις 27 Ιουλίου 2011 και μετά, έκανε και το ΤΕΕ, για Πάρο και Αντίπαρο, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 626 φάκελοι τακτοποίησης, οι 17 (ποσοστό 2,71%) είχαν αναληθείς δηλώσεις. Αριθμός που δεν αποκλείεται να μεγαλώσει, εάν, ως βάση σύγκρισης, χρησιμοποιηθούν, ακόμη πιό πρόσφατες αεροφωτογραφίες.

Με την έναρξη των ελέγχων και την ανάκληση της τροποποιητικής (του Ν.4014/2011) διάταξης, που επέτρεπε να υπαχθούν, με απλή δήλωση του ιδιοκτήτη, σε καθεστώς τακτοποίησης και τα αυθαίρετα για τα οποία δεν υπήρχαν έγγραφα που να πιστοποιούν, ότι έχουν ανεγερθεί πριν τις 27 Ιουλίου 2011, εκτιμάται ότι αίρονται και οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από πλευράς του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέτοντας σε κίνδυνο τις διατάξεις, περί τακτοποίησης.

Πηγή: skai.gr