Προθεσμία έως τις 20 Απριλίου για τους ομολογιούχους αλλοδαπού δικαίου που έχουν έως τώρα αρνηθεί να συμμετάσχουν στο PSI, έδωσε το βράδυ της Τετάρτης το ελληνικό δημόσιο. Οι κάτοχοι ομολόγων ξένου δικαίου που έχουν επιλέξει να απέχουν έως τώρα από το ελληνικό «κούρεμα» κατέχουν χρεόγραφα αξίας περίπου 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολλές συνελεύσεις ομολογιούχων που αφορούσαν τη συμμετοχή ή αποχή των εν λόγω κατόχων στο PSI αναβλήθηκαν χωρίς απόφαση, γεγονός που αιτιολογεί την παράταση της διορίας από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου.

Εάν οι απέχοντες αποφασίσουν οριστικά να μη συμμετάσχουν στο «κούρεμα», θα προκαλέσουν στην ελληνική κυβέρνηση ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Μία λύση θα ήταν η συνέχιση εξυπηρέτησης του χρέους που κατέχουν οι συγκεκριμένοι ομολογιούχοι, επιλογή που θα δυσαρεστήσει όσους δέχτηκαν να συμμετάσχουν. Δεύτερη λύση αποτελεί η επιλεκτική πτώχευση για αυτά τα ομόλογα, αυτό όμως πιθανότατα θα επιφέρει μηνύσεις καθώς το χρέος διέπεται από ξένο δίκαιο. Ιδεατή λύση θα είναι ένας διακανονισμός που θα ικανοποιήσει τους απέχοντες δίχως όμως να τους παρέχει προνομιακή μεταχείριση συγκριτικά με τους συμμετέχοντες.

Στον αντίποδα, ομολογιούχοι που κατέχουν 20,27 δισεκατομμύρια ευρώ ελληνικού χρέους ξένου δικαίου αποδέχτηκαν εγκαίρως την προσφορά του ελληνικού δημοσίου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 72,5% του ελληνικού ομολογιακού χρέους που διέπεται από αλλοδαπό δίκαιο.

Ο διακανονισμός που θα διενεργηθεί στις 11 Απριλίου προβλέπει την ανταλλαγή των παλαιών ομολόγων με καινούργια ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Τα νέα χρεόγραφα θα καλύπτουν το 31,5% του κεφαλαίου των αρχικών. Επιπλέον 15% θα καλυφθεί μέσω ομολόγων μονοετούς και διετούς διάρκειας του EFSF.

Οι κάτοχοι πάντως του πρώτου λήγοντος ομολόγου (15 Μαΐου), αξίας 450 εκατομμυρίων, έχουν έως τώρα αρνηθεί την προσφορά ανταλλαγής που τους έχει απευθύνει η Αθήνα.

Πηγή: skai.gr