Την πρόθεση της ΝΔ να καταργήσει το “χαράτσι” της ΔΕΗ και να αλλάξει ριζικά το φορολογικό πλαίσιο που διέπει την ακίνητη περιουσία, γνωστοποίησε ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της ΝΔ κ. Ιωάννης Βρούτσης, μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α

Ο κ. Boύρτσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εδώ και 2,5 χρόνια αντιμετώπισε με τον πιο εχθρικό και εξοντωτικό τρόπο την ακίνητη περιουσία και ότι την επιβολή αυστηρότατων φορολογικών επιβαρύνσεων, ισοπέδωσε την αγορά των ακινήτων και εξάντλησε την φοροδοτική ικανότητα χιλιάδων ιδιοκτητών, οδηγώντας ουσιαστικά σε μια «οιονή δήμευση» περιουσίας.

“Σήμερα, προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε η αναγκαιότητα να αλλάξει άμεσα ο τρόπος φορολόγησης των ακινήτων και να αποκατασταθεί το κλίμα στην αγορά ακινήτων. Να απλουστευθεί ο τρόπος φορολόγησης και να δημιουργηθεί ένα διαχρονικό φορολογικό περιβάλλον, με σταθερούς κανόνες” τόνισε ο κ. Βούρτσης.

Την ίδια ώρα παρουσίασε την πρόταση της ΝΔ για την φορολόγηση των ακινήτων.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Βούρτσης η ΝΔ θα προχωρήσει σε:

• Κατάργηση της φορολόγησης ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που επιβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και ταυτόχρονη κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

• Δημιουργία ΕΤΑΚ (Ενιαίου Τέλους Ακινήτων) με ταυτόχρονη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του και με εξαίρεση των αγροτικών εκτάσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

• Αναπροσαρμογή του κόστους εκκίνησης (ΚΕ) και του ελάχιστου κόστους οικοδομής (ΕΚΚΟ) στις πραγματικές τιμές και επέκταση του ΕΚΚΟ σε όλες τις οικοδομικές άδειες (νέες κατασκευές και ανακατασκευές) και στις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.

• Μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή στο 19 %.

• Διατήρηση της αναστολής του Πόθεν Έσχες – για οποιαδήποτε κατοικία – για 3 χρόνια (2011 έως και 2013), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρθ. 28, Ν. 3986/2011).

• Υπαγωγή σε αυτοτελή φορολογία 20% του ποσού της αποπληθωρισμένης υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων για ποσά άνω κάποιου ορίου.

• Μείωση του Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων στα επίπεδα των Ευρωπαϊκών Χωρών.

• Επανεξέταση των συντελεστών φορολογίας, κληρονομιάς και γονικής παροχής στην κατεύθυνση της απλούστευσης και της μείωσης.

• Επέκταση της εφαρμογής των αντικειμενικών αξιών, όπου αυτές δεν υφίστανται.

• Πάγωμα των Αντικειμενικών Αξιών για 5 έτη (2010 έως και 2014).

• Καθολική καθιέρωση – από 1/1/2013 δια μέσου Συμβολαιογράφων – της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας – για πρώτη φορά – ηλεκτρονικού εθνικού περιουσιολογίου».

Πηγή: energypress.gr