Νέα εμπλοκή με το ειδικό τέλος ακινήτων για τους πελάτες της Energa και της Hellas Power. Και αυτό διότι οι εφορίες δεν είναι σε θέση ακόμη, παρά το γεγονός ότι οι δύο εταιρείες δεν βρίσκονται σε λειτουργία από τα τέλη Ιανουαρίου, να γνωρίζουν εάν το ειδικό τέλος ακινήτων έχει καταβληθεί ή όχι από τους καταναλωτές.

Το αποτέλεσμα αυτού είναι να μην είναι δυνατό να χορηγηθούν οι ανάλογες βεβαιώσεις σε 200.000 καταναλωτές και πρώην πελάτες των δύο εναλλακτικών παρόχων που επιθυμούν να επιστρέψουν στην ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών το ειδικό τέλος ακινήτων είναι υποχρεωτικό να συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή: energypress.gr