Με επιστολή της προς την ΡΑΕ ευχαρίστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της υπηρεσίας Ενέργειας, για την παροχή πληροφοριών και την γενικότερη στενή συνεργασία των δύο πλευρών κατά την πρόσφατη έλλειψη φυσικού αερίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που αντιμετώπισε η ελληνική αγορά, εξαιτίας κυρίως της διακοπής παροχής φυσικού αερίου από την Τουρκία. Στην επιστολή τονίζεται ότι η συμβολή της ΡΑΕ ήταν καθοριστική ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει πλήρη και λεπτομερή εικόνα επί του ζητήματος, της ενεργειακής ασφάλειας δηλαδή της Ελλάδας κατά το επίμαχο διάστημα.

Παράλληλα, στην εν λόγω επιστολή αναγνωρίζεται η συμβολή της ΡΑΕ προκειμένου να γίνουν κατανοητοί στην άλλη πλευρά οι λόγοι που οδήγησαν τον ΔΕΣΦΑ να κηρύξει συναγερμό στις 14 Φεβρουαρίου 2012, καθώς ύστερα από τον έλεγχο που υποχρεούται να διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτές τις περιπτώσεις προέκυψε ότι όντως συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι ώστε ο ΔΕΣΦΑ να προβεί σε αυτήν την ενέργεια.

Η Κομισιόν βάσει κοινοτικής νομοθεσίας δικαιούται να κρίνει αν η κήρυξη συναγερμού είναι επιβεβλημένη ή όχι, οι σχετικοί κανονισμοί ωστόσο δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί, κατά συνέπεια προς το παρόν η Κομισιόν περιορίζεται στο να αξιολογήσει τις συνθήκες και τα μέτρα που ελήφθησαν.

Η επιστολή κλείνει με την ευχή η πρόσφατη αυτή εμπειρία να αποτελέσει χρήσιμο παράδειγμα για την αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων μελλοντικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, διατυπώνει, όπως αναφέρεται στην επιστολή, συμπληρωματικά ορισμένες συστάσεις ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της αγοράς και να είναι οι διαδικασίες στην περίπτωση συναγερμού πιο διαφανείς.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται, θα ήταν σκόπιμο να είναι διακριτοί οι ρόλοι και οι ευθύνες της κάθε αρμόδιας υπηρεσίας αλλά και του κάθε παίκτη της αγοράς στην περίπτωση κήρυξης συναγερμού.

Πηγή: energypress.gr