Τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI) αποφάσισαν την Τετάρτη οι τρεις μεγάλες κυπριακές τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου, η Marfin Popular Bank και η Ελληνική Τράπεζα. Η καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχή στο PSI είναι το βράδυ της Πέμπτης.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, στη σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε ομόφωνα όπως η Τράπεζα συμμετάσχει στο εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό ανακοινώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία στις 24 Φεβρουαρίου 2012, με προσφορά για ανταλλαγή όλων των τίτλων που κατέχει για λογαριασμό της και συναινέσει και ψηφίσει υπέρ των προτεινόμενων μετατροπών των όρων τους.»

»Οπως είχε ανακοινώσει κατά την παρουσίαση των προκαταρτικών της αποτελεσμάτων για το 2011, η απομείωση των ομολόγων ελληνικού δημοσίου μετά τη φορολογία, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους αντιστάθμισης, ανήλθε σε 1.323 εκ. ευρώ για το 2011.»

Η ανακοίνωση της Marfin Popular Bank:

«Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην εθελοντική ανταλλαγή των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς του Private Sector Involvement (PSI) της Ελληνικής Δημοκρατίας”, αναφέρει ανακοίνωση της Τράπεζας.»

«Υπενθυμίζεται ότι κατά την ανακοίνωση των προκαταρτικών της αποτελεσμάτων για το 2011 η Μαρφίν ανακοίνωσε ότι λόγω του PSI θα γίνει διαγραφή του 60% της ονομαστικής αξίας των Ελληνικών Ομολόγων που έχει στην κατοχή του ο Ομιλος ύψους 1.969 εκ ευρώ.»

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας:

«Στα πλαίσια της Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα(PSI+) στα μέτρα για τη διάσωση και υποστήριξη της Ελλάδας, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη διαδικασία ανταλλαγής των Ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας που διατηρεί στα χαρτοφυλάκιά της”, αναφέρει ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο.»

Πηγή: skai.gr