Περίπου 4 χιλιάδες τηλεφωνήματα δέχθηκε χθες κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της η τηλεφωνική γραμμή της ΔΕΗ για την υποστήριξη των καταναλωτών που θα μεταφερθούν στη ΔΕΗ ως τελευταίο καταφύγιο.

Πάντως οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους μια σειρά από πρακτικά θέματα:

– Τι γίνεται με το λογαριασμό από τον προηγούμενο προμηθευτή;

Αναμένονται οδηγίες από τη ΡΑΕ θα πρέπει να επικοινωνήσετε εκ νέου με τη ΔΕΗ.

– Τι θα συμβεί με το ΕΤΗΔΕ που έχει χρεωθεί στους λογαριασμούς των δύο εταιρειών;

Σε περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί, θα πρέπει να κρατήσετε τα αντίγραφα πληρωμής. Εάν δεν το έχετε εξοφλήσει, τότε μπορείτε ανεξάρτητα από την εξόφληση του λογαριασμού να εξοφλήσετε το τέλος στην αρμόδια για το ακίνητό σας ΔΟΥ.

– Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για νέο συμβόλαιο;

Για την υπογραφή νέου συμβολαίου με τη ΔΕΗ στο όνομά σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα προσκομίζοντας πρόσφατο λογαριασμό, αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ, μισθωτήριο συμβόλαιο εάν υπάρχει, αποδεικτικό εξόφλησης του συνόλου δόσεων του ΕΤΗΔΕ που έχει χρεωθεί στους λογαριασμούς ρεύματος. Για εταιρεία επιπρόσθετα χρειάζεται αντίγραφο καταστατικό ή ΦΕΚ (ΟΕ,ΕΕ ή ΑΕ).

– Εάν είχε γίνει διακανονισμός με τον προηγούμενο προμηθευτή τι θα συμβεί;

Αναμένεται ενημέρωση από ΡΑΕ. Το γεγονός πάντως ότι εκκρεμεί οφειλή στον προηγούμενο προμηθευτή δεν αποτελεί λόγο άρνησης για τη ΔΕΗ να δεχθεί τον πελάτη ως τελευταίο καταφύγιο.

– Είχε δοθεί προκαταβολή στον προηγούμενο προμηθευτή: Ο καταναλωτής θα πρέπει να απευθυνθεί στον προηγούμενο προμηθευτή. Το ποσό της προκαταβολής ή το πιστωτικό υπόλοιπο ΔΕΝ επιστρέφεται και ΔΕΝ συμψηφίζεται από τη ΔΕΗ.

 

Πηγή: capital.gr