Από τις 9 Ιανουαρίου οι αρμόδιες ΔΟΥ δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν συνοδεύονται από το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου, προειδοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.Το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει πως είναι υποχρεωτική η έκδοση του για νέες συμβάσεις μίσθωσης (όχι για ανανέωση υφιστάμενων) άνω των πενήντα (50) τ.μ., είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη.Από την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εξαιρούνται κτίρια βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, είχε καθοριστεί, στα 150 ευρω/τμ για διαμερίσματα, και στα 200 ευρω για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Για επιφάνειες έως 1.000 τμ, η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 300 ευρώ), ενώ για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τμ, για τα πρώτα 1.000 τμ η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ και για τα υπόλοιπα τμ, η αμοιβή είναι 1,5 ευρώ/τμ.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 60.000 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για ισάριθμα ελληνικά ακίνητα. Όπως προκύπτει τα 40.000 κατατάσσουν τα ελληνικά σπίτια στη χειρότερη ενεργειακή κατηγόρια (Η) ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στις κατηγορίες Γ έως Ζ. Στόχος είναι η αναβάθμιση τους στην ενεργειακή κατηγόρια Β, στην οποία ανήκουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κτίρια.

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ακίνητων αποτελεί συμβατική ευρωπαϊκή υποχρέωση, την ικανοποίηση της οποίας η Ελλάδα έχει καθυστερήσει και η χώρα έχει παραπεμφθεί ήδη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η ύπαρξη ενεργειακού πιστοποιητικού βοηθά τους ενοικιαστές να εκτιμήσουν πριν τη μίσθωση τα λειτουργικά κόστη ενός ακινήτου, και η κατηγόρια στην οποία κάθε ακίνητο θα ενταχθεί θα καθορίζει στην αγορά τόσο την τιμή μίσθωσης όσο και στην εμπορική του άξια. Καθώς η κατάταξη ενός ακίνητου στις ανώτερες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, Α και Β, σηματοδοτεί χαμηλότερα λειτουργίας κόστη για θέρμανση και ψύξη

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται αποκλειστικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr