Κατά 4 ευρώ/ΜWh (μεγαβατώρα) αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου το ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Έτσι, για τα νοικοκυριά το ειδικό τέλος θα διαμορφωθεί στα 5,99 ευρώ από 1,95. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μία τετραμελής οικογένεια με κατανάλωση 2.400 Μεγαβατώρες το τετράμηνο,

θα πληρώνει στο εξής 12,50 ευρώ, αντί για 6 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τι επόμενες ημέρες το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει και την αύξηση επί των τιμολογίων της ΔΕΗ.

Αύξηση τέλους ΑΠΕ

*** Χαμηλή τάση (νοικοκυριά) από 1,95 ευρώ σε 5,99 ευρώ /MWh

*** Στην υψηλή τάση (βαριά βιομηχανία): από 1,04 ευρώ σε 2,96 ευρώ /MWh (μεγαβατώρα)

*** Στην μέση τάση (αγροτικής χρήσης): από 0,74 σε 2,29 ευρώ /MWh

*** Στη μέση τάση λοιπές χρήσεις: από 1,69 σε 5,35 ευρώ/MWh

*** Στις αγροτικές χρήσεις χαμηλής τάσης: από 0,9 σε 2,96 ευρώ/MWh

*** Στις λοιπές χρήσεις χαμηλής τάσης: από 2,49 σε 7,39 ευρώ/MWh

 

Πηγή :ΡΑΕ