Την άμεση εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ζητάει ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος,

για όσους χρωστάνε και δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των οφειλών. Σημειώνεται ότι η τελευταία ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών έληξε στις 31 Οκτωβρίου,

η οποία προέβλεπε έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής έως 31 Δεκεμβρίου 2010. Μάλιστα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών προς το ΙΚΑ αγγίζουν τα έξι δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα σε εγκύκλιο που εστάλη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρεται ότι προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών, που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν ταχύτερη είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών από εκείνους τους οφειλέτες που συνεχίζουν να οφείλουν χρηματικά ποσά και που αποφεύγουν την ένταξη των οφειλών τους σε καθεστώς ρύθμισης ή προσωρινού διακανονισμού, εφιστάτε η προσοχή των ελεγκτικών μηχανισμών στην πιστή τήρηση των παρακάτω ενεργειών:

1. Άμεση και απόλυτη εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων και του μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων σε όσους εργοδότες οφείλουν και με δική τους ευθύνη δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή σε προσωρινό διακανονισμό.

2. Η αναστολή της εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων γίνεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που εντός χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αρχικής αίτησης, υπαχθούν σε ρύθμιση ή στον προσωρινό διακανονισμό.

3. Η σχετική αίτηση υπαγωγής στον διακανονισμό από μόνη της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Για λόγους όμως χρηστής διοίκησης, πριν προβείτε στη λήψη μέτρων, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, κρίνεται επιτακτική η άμεση διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης, με την πραγματοποίηση αποκλειστικά αντίστοιχων ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων.»

Πηγή: real.gr