Την μετατροπή των πολεοδομικών γραφείων από τον Μάρτιο σε αρχειακές υπηρεσίες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, προβλέπει ο νέος νόμος.

Πρόκειται για τα πολεοδομικά γραφεία που δεν έχουν ακόμα ιδρυθεί στους περισσότερους δήμους της χώρας, όπως προβλέπει ο Καλλικράτης.

Πηγή: skai.gr