Στα Τρίκαλα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων, στις 24 Νοε 2011, στις 19.00, οι οργανωμένοι Νέοι Αγρότες θα παρουσιάσουν σημεία προσοχής για την κτηνοτροφία στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής-ΚΓΠ (CAP) μετά το 2013, σε ημερίδα με θέμα:

«Η Κτηνοτροφία ως Επιχειρηματική Προοπτική», που οργανώνει το Επιμελητήριο Τρικάλων.

Η ενημέρωση είναι απαραίτητη μετά την ανακοίνωση των προτάσεων της Ευρ. Επιτροπής (12/10/2011) για τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με ορίζοντα το 2020. Αυτήν την φορά την ΚΓΠ δεν θα την αποφασίσει μόνο του το Συμβούλιο των Υπουργών, αλλά θα είναι συναπόφαση με το ΕυρωΚοινοβούλιο. Εκτιμάται ότι πρέπει η τελική απόφαση να ληφθεί κάπου στο φθινόπωρο 2012, πράγμα που δίνει επαρκή χρόνο για συζητήσεις και διαμόρφωση προτάσεων από ενημερωμένους αγρότες, μέσω των συλλογικών τους δομών και ιδιαίτερα μέσα από τα μέλη του Ευρ. Κοινοβουλίου.

Οι θεματικές Ενότητες της ημερίδας στις 24/11/2011 είναι: Βιώσιμη Κτηνοτροφία (από τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας), Ο Κτηνοτρόφος Επιχειρηματίας (από συνεργάτη του Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ) και Η νέα ΚΓΠ για την Κτηνοτροφία (από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών).

Φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια από την Ευρ. Επιτροπή να ομογενοποιηθούν όλα, και ιδιαίτερα να εκφράζονται με εκχρηματισμένα μεγέθη της αγοράς, ακόμα και κοινωνικές αξίες. Η αγροτική κοινωνία ως ένας βιώσιμης τρόπος αυτάρκειας και τοπικής ανάπτυξης έχει την δικιά της πρακτική, και η αγροτική επιχειρηματικότητα εκφράζεται ατομικά ή με συνεταιρισμούς.

Η επιχειρηματικότητα δεν είναι «ιδιοκτησία» των ιδιωτών, καθόσον έχουμε και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την συλλογική επιχειρηματικότητα, ακόμα και την κρατική επιχειρηματικότητα. Η Επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η ίδρυση μιας επιχείρησης ή η επίτευξη εκχρηματισμένου κέρδους. Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι απαραίτητο για όλους, είναι η ανίχνευση και κινητοποίηση ταλέντων και δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία. Είναι η αποδοχή του στοιχείου της αβεβαιότητας και η μετουσίωσή της σε δράση. Η επιχειρηματικότητα εκφράζεται και ως η τόλμη για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ με σειρά συνεδρίων της για το Περιβάλλον (2009), τον Πολιτισμό (2010), την Πολυαπασχόληση (2011), αλλά ακόμα και με Επισκέψεις Μελέτης σε άλλα κράτη (Ιταλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τουρκία) προσπαθεί να ξεκαθαρίσει θέματα που έχουν σχέση με την ΚΓΠ και την σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική, και η ημερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Τρικάλων, στις 24 Νοε 2011, στις 19.00, με θέμα: «Η Κτηνοτροφία ως Επιχειρηματική Προοπτική» είναι μια καλή ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων & εμπειριών και συμφωνία για ανάληψη δράσης.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382