Μέχρι τις 15 Νοέμβριου θα έχουν συνταχθεί οι λίστες με τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας ή σε προσυνταξιακή διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους που δόθηκαν από το υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης, οι υπάλληλοι θα ενταχθούν στα καθεστώτα αυτά από την 1η Δεκεμβρίου.

Επίσης έως την ίδια ημερομηνία θα συνταξιοδοτηθούν υποχρεωτικά οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια και έχουν ζητήσει να παραμείνουν στις θέσεις τους για επιπλέον 3 χρόνια.

Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται μια σειρά από υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, γιατροί του ΕΣΥ, σωφρονιστικοι υπάλληλοι.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις εγκυκλίους καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις του δημοσίου και οι θέσει των υπαλλήλων που θα ενταχθούν στο καθεστώς της εφεδρείας.

Όσοι ενταχθούν στο καθεστώς εφεδρείας ή στο προσυνταξιοδοτικό θα αμείβονται με το 60% των αποδοχών τους.

Οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι. ΕΔΩ