Με έκθεση-σοκ ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΑΣΑ) ζητά από το Υπουργείο Παιδείας επιβολή διδάκτρων στα ΑΕΙ ώστε αυτά να σωθούν, μεταξύ άλλων τονίζει:

Ότι πρέπει να αρθούν τα συνταγματικά κωλύματα προκειμένου οι φοιτητές να συμμετέχουν στα έξοδα της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ζητά παράλληλα να εξευρεθούν πόροι (που να μην είναι δημόσιοι) ώστε να πληρώνονται οι πανεπιστημιακοί ( εννοεί ιδιωτική πρωτοβουλία), Επίσης στην έκθεση του ο ΟΑΣΑ ζητά άμεσα ΄ Καλλικράτης΄ στα πανεπιστήμια (συγχωνεύσεις & κλείσιμο τμημάτων ) ζητά ακόμα να μειωθεί δραστικά ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ στα πλαίσια της Ευρώπης ( αυτό σημαίνει μείωση κατά 15%-20% των εισακτέων). Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να μειωθεί δραστικά η κρατική επιχορήγηση προς τα ΑΕΙ καθώς από τα μετρά αυτά το κράτος θα κερδίσει πολλά εκατομμύρια)

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από παραινέσεις της τρόικας και του ΟΑΣΑ κατατέθηκε και ψηφίστηκε ο νομός-πλαίσιο, καθώς το 80% του νομού είναι προτάσεις του ΟΑΣΑ.