Νέες διευκρινίσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος, με αφορμή την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Απαιτείται βεβαίωση αυτοψίας μηχανικού και για τις μεταβιβάσεις οικοπέδων, στα οποία δεν υπάρχει κτίσμα.

Αναφορικά με τις αμοιβές μηχανικών διευκρινίζεται πως δεν ορίζονται κατώτατες αμοιβές και ότι είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης.

Τέλος ανακοινώθηκε ότι διευρύνεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να συμπεριλάβει την ηλεκτρονική υποβολή όλων των βεβαιώσεων ώστε να καταστούν διαφανείς οι πράξεις και να ελέγχεται η φερεγγυότητα τους και οι ευθύνες των μηχανικών.