Μειώσεις 3,3% του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και 2,8% του αριθμού των απασχολουμένων, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2011,

σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή εκτιμά ακόμη για φέτος, ότι η προστιθέμενη αξία από τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών θα μειωθεί κατά 3,9%.Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, την περίοδο 2008 – 2010, η απασχόληση στις ΜΜΕ είχε ήδη μειωθεί κατά 5% και η προστιθέμενη αξία κατά 3,8%.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων, συνεισφέρουν κατά 71,7% στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία και συνιστούν το 85,6% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή: real.gr