Αρχιζει σημερα η υποβολη των αιτησεων για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων.Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και μονο απο μηχανικό. Η καταβολή τόσο του τέλους υπαγωγής όσο και του προστίμου θα γίνεται στις τράπεζες.