Να καταγράψουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και την 31.12.2010 και έπρεπε να έχουν εξοφληθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2011,

ζητά με έγγραφό της από τις διοικήσεις των Ταμείων η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθηνά Δρέττα.

Η Γ.Γ Κοινωνικών ασφαλίσεων ζητά επίσης να αναφέρουν μέχρι αύριο στο Υπουργείο Εργασίας το ύψος των οφειλών και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής τους.

Η κ. Δρέττα ενημερώνει επίσης τα Ταμεία για τους περιορισμούς που τίθενται από την εφαρμογή του ν.3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και ζητά από τους φορείς οι οποίοι έχουν υποστεί περικοπές στις επιχορηγήσεις τους, να τροποποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους περικόπτοντας ισόποσα το ύψος των εξόδων τους.

Στο έγγραφο, επισημαίνεται ότι σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπου υφίστανται ανειλημμένες υποχρεώσεις και οι περικοπές των εξόδων θα οδηγήσουν σε αύξηση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων, οι μειωμένες επιχορηγήσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν με τη χρήση των υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων ή την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ομόλογα κλπ).

Πηγή: skai.gr